sda

Potvrdenie prijatia odchyteného túlavého zvieraťa

Karanténna stanica/útulok


1. Všeobecné


1. Karanténna stanica/útulok

Vybrať Schval.č. Názov Adresa Obec
SK KS 00001/2012 Karanténna stanica Korytnická 7511, Biely potok Ružomberok
SK U 00004/2012 Útulok pre spoločenské zvieratá Nitra
SK U 00005/2012 Útulok pre psy na Močarianskej ulici Močarianska ulica Michalovce
SK KS 00006/2012 Karanténna stanica pre psy Mestský podnik služieb Strážske, technické služby Obchodná 257 Strážske
SK KS 00009/2012 Karanténna stanica Revolučná 195/10 Liptovský Mikuláš
SK U 00010/2012 Útulok spoločenských zvierat (psy) Revúca - Viničky Revúca
SK KS 00011/2012 Karanténna stanica Zlatovská 32 Trenčín
SK U 00012/2012 Útulok pre psy a opustené a týrané zvieratá Rožňavská Baňa 220 Rožňava
SK KS 00013/2012 Karanténna stanica Unionka 17 Zvolen
SK U 00014/2012 Útulok Slavkovská 49 Kežmarok
SK U 00016/2012 Útulok pre spoločenské zvieratá J.Donovala 337 Šaštín Stráže
SK U 00002/2013 Združenie na ochranu zvierat Orešianska 1 Trnava
SK U 00003/2013 Regionálne centrum slobody zvierat Priemyselná 12a Piešťany
SK KS 00004/2013 Mesto Topoľčany - Mestský úrad Námestie M.R.Štefánika 1/1 Topoľčany
SK U 00005/2013 Žilinský útulok, o.z. Mojšová Lúčka Mojšová Lúčka
SK KS 00006/2013 Karanténna stanica Hlinická ulica - areál technických služieb Bytča
SK U 00007/2013 Útulok pre spoločenské zvieratá Železničná 1542 Senica
SK U 00008/2013 Útulok pre spoločenské zvieratá Pelíšková 18 Skalica
SK U 00011/2013 Útulok pre zvieratá Pod Brehmi 1/A Bratislava
SK KS 00010/2013 Karanténna stanica Pod Brehmi 1/A Bratislava
SK KS 00012/2013 Občianske združenie Čiernouško Gúgska cesta 133 Nové Zámky
SK U 00013/2013 Občianske združenie Čiernouško Gúgska cesta č.133 Nové Zámky
SK KS 00014/2013 Karanténna stanica Staničná ulica Brezová pod Bradlom
SK KS 00015/2013 Karanténna stanica Brezovská 10 Myjava
SK U 00016/2013 Občianske združenie ÚTULOK "NÁDEJ" pre opustených a týraných psíkov Klčové 41 Nové Mesto n.Váhom
SK U 00017/2013 „Útulok šťastný psík" Matejovce nad Hornádom 147 Matejovce nad Hornádom
SK KS 00018/2013 „Stanica pre odchyt túlavých zvierat“ _x000D_ Markušovská cesta Spišská Nová Ves
SK U 00019/2013 "Útulok pre psov" Partizánska ulica 155 Žiar nad Hronom
SK KS 00020/2013 Karanténna stanica mesta Banská Štiavnica E.M.Šoltésovej 1 Banská Štiavnica
SK KS 00021/2013 Karanténna stanica mesta Nová Baňa Bernoláková u.č.3 Nová Baňa
SK KS 00001/2014 Karanténna stanica Pezinok Fajgalská cesta Pezinok
SK KS 00003/2014 Karanténna stanica Malacky Hlboká ulica Malacky
SK U 0006/2014 Regionálne centrum slobody zvierat Komárno Hadovská cesta Komárno
SK KS 00005/2014 Regionálne centrum slobody zvierat Komárno Hadovská cesta Komárno
SK U 0008/2014 Útulok pre zvieratá, Mesto Martin Flámska ul. č.7 Martin
SK U 0009/2014 Útulok pre psy v Haniske Košice - Poľov Košice
SK KS 00010/2014 Karanténna stanica pre psy a mačky v Haniske, Košice - Poľov Košice
SK KS 00013/2014 Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá, Levice - Malá strelnica Levice Levice
SK KS 00014/2014 Karanténna stanica pre psy, areál Technických služieb mesta Moldava nad Bodvou 000D_ Hlavná 127 Moldava nad Bodvou
SK KS 00015/2014 Karanténna stanica pre odchytené psy areál Technické služby s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1 Dolný Kubín
SK KS 00001/2015 Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá Riečna ulica Prievidza
SK U 00017/2012 Útulok Lučenec Ľadovo 1286 Lučenec
SK KS 00003/2015 Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá Šarkaň 2125 Veľký Meder
SK U 00004/2015 Útulok pre spoločenské zvieratá Šarkaň 2125 Veľký Meder
SK KS 00002/2015 Mesto Kolárovo priemyselný areál býv. tech. služieb č.p. 28451/356 Kolárovo
SK KS 00005/2015 Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá Šávoľská cesta 58 Fiľakovo
SK U 00006/20015 Útulok pre spoločenské zvieratá Šávoľská cesta 58 Fiľakovo
SK KS 00007/2015 Karanténna stanica psy Kysak 146 Kysak
SK KS 00009/2015 Karanténna stanica pre spoločenské zvieratá Roveň 206 Podtureň
SK U 000010/2015 Útulok pre spoločenské zvieratá Roveň 206 Podrureň
SK KS 00011/2015 Karanténna stanica na držbu odchytených túlavých zvierat a nechcených zvierat 000D_ Družstevná ulica č. 824 Dulovce
SK KS 00014/2015 Karanténna stanica pre psov Remeselnícka 2 Nitra
SK U 00015/2015 Útulok pre spoločenské zvieratá Remeselnícka 2 Nitra
SK KS 00017/2015 Karanténna stanica pre psov Na Hrnku 52 Vranov nad Topľou
SK U 0001/2016 Mestský útulok pre psov Poprad Na letisko 3980 Poprad
SK KS 0002/2016 Karanténna stanica Lukavica Lukavica
SK U 0004/2016 Útulok časť Šók č.809 Selice
SK KS 0003/2016 Karanténna stanica časť Šók č. 809 Selice
SK KS 0006/2016 Karanténna stanica pre psy Obec Bidovce 342 Bidovce
SK KS 0007/2016 Karanténna stanica Veľké Kapušany parcela č. 3747/15 Veľké Kapušany
SK U 0008/2016 Stanica pre odchyt túlavých zvierat - útulok Cintorínska 3298/2d Spišská Nová Ves
SK U 0010/2016 Útulok, PD Švábovce Švábovce 17 Švábovce
SK KS 0011/2016 Karanténna stanica ul. 1 . mája (č.parc. 2525)2525) Hurbanovo
SK U 0001/2017 Útulok pre spoločenské zvieratá Boričky Kopčany
SK U 00001/2018 Útulok Zlaté Moravce, o.z. Robotnícka 1 Zlaté Moravce
SK KS 00001/2018 Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. Nemocničná 979/1 Partizánske
SK KS 00001/2019 Karanténna stanica Mesto Skalica Mallého 2046/4 Skalica
SK KS 0003/2019 Centrum pre týrané, zranené a handicapované zvieratá Tehelná ul. 3616 Zlaté Moravce
SK KS 00004/2019 Vranovský útulok Topľanská ulica, Vranov nad Topľou
SK KS 00006/2019 Veterinárna nemocnica Dúbrava Bajkalská 28 Prešov
SK KS 00007/2019 Občianske združenie Tuláčik - karanténna stanica Staničná 2511 Brezno
SK KS 00008/2019 Karanténna stanica Občianskeho združenia Útulok "NÁDEJ" pre opustených a týraných psíkov Tehelná 2348 Nové Mesto nad Váhom
SK U 00001/2020 HAFKÁČI, karanténna stanica a útulok na držbu odchytených túlavých zvierat a nechcených zvierat Považské Podhradie Považské Podhradie
SK KS 00002/2020 Karanténna stanica Humenné parc. č. 1006/13 Humenné

3. Zviera

Ochrana osobných údajov

Informácia prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) o spracúvaní osobných údajov.

Prevádzkovateľ:

 • Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len „prevádzkovateľ“)
 • Botanická 17
 • 842 13 Bratislava
 • IČO: 00156426

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa

 • E-mail: gdpr@svps.sk
 • Tel.:

Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Identifikácia a verifikácia karanténnej stanice a nahlasujúcej prijatie odchyteného túlavého zvieraťa, spracovávanie výsledkov z registraodchytených túlavých zvierat, uskutočňovanie elektronického výkonu verejnej moci.

Právny základ spracúvania osobných údajov

 • zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

 • meno a priezvisko
 • e-mail adresa

Tretie strany / prijímatelia, ktorým budú / môžu byť osobné údaje poskytnuté

Iné príslušné orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy, súdy, orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra, exekútorské úrady alebo iné oprávnené subjekty na základe všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie.

Predpokladaná doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané počas trvania uvedeného účelu spracúvania, osobné údaje, ktoré sa po skončení trvania účelu spracúvania stanú nepotrebnými - osobné údaje v dátových súboroch budú vymazané z elektronických médií a dokumenty s osobnými údajmi v písomnej forme budú zlikvidované skartovaním s výnimkou tých údajov v elektronickej forme a písomných dokumentov, ktoré musia byť po skončení účelu spracúvania uchovávané u prevádzkovateľa na základe zákonov, ktoré tvoria právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb; dokumenty s osobnými údajmi, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov budú skartované po uplynutí úložnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.

Vyhlásenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nebude využívať osobné údaje dotknutých osôb na iný ako uvedený účel, spracúvať ich v rozsahu nad uvedený rozsah a poskytovať, prípadne sprístupňovať iným subjektom s výnimkou uvedených subjektov. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú prenesené do krajín mimo Európskej únie ani Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nespracúva údaje dotknutej osoby na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Okrem práva na informácie, majú dotknuté osoby právo: požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú, na opravu osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov, na výmaz (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; osobné údaje sa spracúvali nezákonne...), namietať voči spracúvaniu ich osobných údajov, podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona o ochrane osobných údajov.

Vyplnením registračného formulára registrovaný subjekt súhlasí so spracovaním zaznamenaných osobných údajov na účely uvedené v tomto prehlásení prevádzkovateľa.

Register odchytených túlavých zvierat | ©2019 ŠVPS SR, Generuje a kreslí odbor informatiky ŠVPS SR | HTML5, CSS3 Optimalizované pre Chrome a IE11