Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Dovoz mäsa a mäsových výrobkov všetkých druhov z európskych štátov prostredníctvom automobilovej dopravy do Ruskej federácie platný od 1. októbra 2008

Zoznam tovarov podliehajúci veterinárnej kontrole
Vyberanie poplatkov

Federálna služba veterinárneho a fitosanitárneho dozoru oznamuje, že v súvislosti s nárastom objemov automobilovej prepravy a tovarov podliehajúcich dozoru zo strany Federálnej služby veterinárneho a fitosanitárneho dozoru Ruskej federácie na severozápadnom úseku štátnej hranice Ruskej federácie, vznikla nepätá situácia pri prehliadke a vybavení produktov živočíšneho pôvodu na hraničných priechodoch «Убылинка»-Ubylinka a «Шумилкино»-Šumilkino, pritom plánovaná kapacita týchto priechodov nezodpovedá reálnej záťaži.

Hlavná dodávka mäsa a mäsových produktov sa uskutočňuje už po vypracovaných logistických plánoch a fakticky len cez automobilové priechody «Убылинка»-Ubylinka a «Шумилкино»-Šumilkino, pritom ostatné priechody v uvedenom smere nie sú využité. To vedie k premiestneniu pracovníkov na niektoré hraničné priechody, kde sa vytvárajú dodatočné ťažkosti, ktoré sú spojené so zabezpečovaním ubytovania a pritom na iných hraničných priechodoch prichádza k neefektívnemu míňaniu štátnych prostriedkov.

Okrem toho príčinami vzniku napätej situácie na hraničných priechodoch sú chýbajúce špecializované nákladné terminály pre prehliadku zásielok podliehajúcich dozoru zo strany Federálnej služby veterinárneho a fitosanitárneho dozoru Ruskej federácie, vybavené chladiarenskými zariadeniami, miestnosti s určitým teplotným režimom pre výrobky živočíšneho pôvodu, chýbajúca nakladacia a vykladacia technika, zariadenia pre uskutočnenie prehliadky, ale aj celkový nárast objemu tovaru dovezeného do Ruska, podliehajúceho dozoru zo strany Federálnej služby veterinárneho a fitosanitárneho dozoru Ruskej federácie.

Na základe hore uvedených príčin a s účelom zlepšenia organizácie hraničnej veterinárnej kontroly na medzinárodných priechodoch Federálna služba veterinárneho a fitosanitárneho dozoru Ruskej federácie od 1. októbra 2008 zavádza nasledujúci poriadok dovozu mäsa a mäsových výrobkov všetkých druhov z európskych štátov prostredníctvom automobilovej dopravy na základe povolení, vydaných v roku 2008.

Mäso a mäsové výrobkov zo zahraničia, ktoré vchádzajú na teritórium severozápadného federálneho okruhu Ruskej federácie musia byť dovezené len cez hraničné priechody pre automobilovú dopravu «Убылинка»-Ubylinka, «Шумилкино»-Šumilkino, «Торфяновка»-Torfjanovka, «Брусничное»-Brusničnoje, «Светлогорск»-Svetlogorsk, «Ивангород»-Ivangorod, «Борисоглебск»-Borisoglebsk, ktoré sa nachádzajú na rusko-lotyšskom, rusko-estónskom, rusko-fínskom a rusko-nórskom úseku štátnej hranice Ruskej federácie.

Dodávka mäsa a mäsových surovín zo zahraničia prostredníctvom automobilovej dopravy do iných subjektov Ruskej federácie bude povolená cez hraničné priechody «Троебортное»-Trojebortnoje, «Погар»-Pogar, ktoré sa nachádzajú na rusko-ukrajinskom úseku štátnej hranice Ruskej federácie, ale tiež aj cez hraničné priechody Bieloruskej Republiky, ktoré sa nachádzajú na vonkajšej hranici so štátmi Európskej Únie «Брест»-Brest, «Гродно»-Grodno, «Ошмяны»-Ošmjany s povinným vstupom na teritórium Ruskej federácie len cez stredisko prijatia oznámení (ďalej – SPO) «Красный камень»-Krasnyj kamen (Брянская обл.-Brjanskaja obl). Pritom zásielka mäsa a mäsových výrobkov zo zahraničia, ktorá prichádza do strediska plného colného vybavenia tranzitom cez teritórium Bieloruskej Republiky (v sprievode veterinárneho tranzitného povolenia) bez poznámok о absolvovaní hraničného veterinárneho dozoru v SPO «Красный камень»-Krasnyj kamen (Брянская обл.-Brjanskaja obl.), podlieha zadržaniu.

Dodávky do všetkých regiónov štátu prostredníctvom automobilovej dopravy uvedenej produkcie pôvodom z pobaltských štátov (Litva, Lotyšsko, Estónsko), a tiež Švédska, Nórska a Fínska sa musia realizovať cez hraničné priechody «Убылинка»-Ubylinka, «Шумилкино»-Šumilkino, «Торфяновка»-Torfjanovka, «Брусничное»-Brusničnoje, «Светлогорск»-Svetlogorsk, «Ивангород»-Ivangorod, «Борисоглебск»-Borisoglebsk.

Za účelom plnenia tohto pokynu, a tiež zlepšenia organizácie hraničnej veterinárnej kontroly a zníženia časových strát, potrebných na jeho uskutočnenie je potrebné vykonať prácu týkajúcu sa zavedenia a používania v praxi systému predbežného oznámenia podľa nariadenia Federálnej služby veterinárneho a fitosanitárneho dozoru Ruskej federácie оd 22. júla 2008 №ФС-НВ-2/7259.

Hlavných štátnych veterinárnych inšpektorov subjektov Ruskej federácie prosím žiadosti na dovoz mäsa a mäsových výrobkov zasielať na našu adresu s prihliadnutím na požiadavky daného nariadenia.

Prosím oboznámiť s týmto nariadením rezortné organizácie štátnej veterinárnej služby, dovozcov produkcie, ktorí máju povolenia Federálnej služby veterinárneho a fitosanitárneho dozoru Ruskej federácie na dovoz do Ruskej federácie prostredníctvom automobilovej dopravy, príjemcov produkcie, dopravné podniky a prepravcov, regionálne colné správy, a tiež všetky zainteresované organizácie a osoby, uskutočňujúce zahraničnoobchodnú činnosť.