Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vývoz tovaru podliehajúceho štátnemu veterinárnemu dozoru s tranzitom cez Tureckú republiku do Kirgizskej republiky

Zoznam tovarov podliehajúci veterinárnej kontrole
Vyberanie poplatkov
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky obdŕžala prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí posolstvo Kirgizskej republiky, k dočasnému zákazu dovozu tovaru podliehajúceho štátnemu veterinárnemu dozoru, s medzinárodným tranzitom cez Turecku republiku na teritórium Kirgizskej republiky v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky v Tureckej republike.


Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v zmysle obdŕžaného posolstva informuje, že dňom 08.02.2006 Kirgizská republika dočasne pozastavuje dovoz tovaru podliehajúceho štátnemu veterinárnemu dozoru, s medzinárodným tranzitom cez Turecku republiku na teritórium Kirgizskej republiky v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky v Tureckej republike.


Pôvodný dokument  formát PDF veľkosť 56kB