Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Netechnické zhrnutie projektov

Od 01.01.2013 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády č. 377/2012 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely (ďalej len „nariadenie vlády“) a vyhláška MPRV SR 436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely (ďalej len „vyhláška“).

Podľa nových požiadaviek ustanovených v nariadení vlády a vo vyhláške je kompetentná autorita každého členského štátu povinná zverejňovať na svojom webovom sídle každé netechnické zhrnutie schváleného projektu.

Netechnické zhrnutie projektu je vypracované podľa presne stanovených požiadaviek a je určené pre verejnosť, aby mala informácie, aké projekty boli schválené. Netechnické zhrnutie projektu je vypracované každým žiadateľom o schválenie projektu anonymne a zachováva duševné vlastníctvo každého užívateľa. Požiadavka zverejňovania netechnického zhrnutia projektu je ustanovená v § 40 ods. 4 nariadenia vlády a podrobnosti ďalšieho zverejnenia aktualizovaného netechnického zhrnutia spätne posúdeného projektu je ustanovená v § 21 vyhlášky.

 

Netechnické zhrnutie projektov za rok 2019

Netechnické zhrnutie projektov za rok 2018

 • Od 1.11.2018 do 31.12.2018 formát PDF (veľkosť 2108KB )
 • Od 1.1.2018 do 15.2.2018 formát PDF (veľkosť 1491KB )
 • Od 16.2.2018 do 30.3.2018  formát PDF (veľkosť 1637KB )
 • Od 1.4.2018 do 30.6.2018  formát PDF (veľkosť 1637KB )
 • Od 1.7.2018 do 31.7.2018 formát PDF (veľkosť 1324KB )
 • Od 1.8.2018 do 31.8.2018  formát PDF (veľkosť 904KB )
 • Od 1.9.2018 do 31.10.2018  formát PDF (veľkosť 1379KB )

 

Netechnické zhrnutie projektov za rok 2017

 • Od 2.1.2017 do 21.2.2017 formát PDF (veľkosť 2478KB )
 • Od 22.2.2017 do 29.3.2017  formát PDF (veľkosť 1711KB )
 • Od 30.3.2017 do 15.6.2017  formát PDF (veľkosť 1136KB )
 • Od 16.6.2017 do 15.8.2017  formát PDF (veľkosť 865KB )
 • Od 16.8.2017 do 15.9.2017  formát PDF (veľkosť 1757KB )
 • Od 16.9.2017 do 30.10.2017  formát PDF (veľkosť 1426KB )
 • Od 1.11.2017 do 30.12.2017  formát PDF (veľkosť 2309KB )

 

Netechnické zhrnutie projektov za rok 2016

 • Od 1.1.2016 do 29.2.2016 formát PDF (veľkosť 1538KB )
 • Od 1.3.2016 do 30.4.2016  formát PDF (veľkosť 769KB )
 • Od 1.5.2016 do 30.6.2016  formát PDF (veľkosť 863KB )
 • Od 1.7.2016 do 31.8.2016 formát PDF (veľkosť 2,15MB )
 • Od 1.9.2016 do 30.9.2016 formát PDF (veľkosť 1.2MB )
 • Od 1.10.2016 do 31.10.2016 formát PDF (veľkosť 1.8MB )
 • Od 1.11.2016 do 30.11.2016 formát PDF (veľkosť 1.34MB )
 • Od 1.12.2016 do 31.12.2016 formát PDF (veľkosť 2.17MB )

 

Netechnické zhrnutie projektov za rok 2015

 • Od 1.1.2015 do 31.3.2015 formát PDF (veľkosť 1598KB )
 • Od 1.4.2015 do 30.6.2015  formát PDF (veľkosť 1246KB )
 • Od 1.7.2015 do 30.9.2015  formát PDF (veľkosť 1513KB )
 • Od 1.10.2015 do 31.10.2015  formát PDF (veľkosť 231KB )
 • Od 1.11.2015 do 31.12.2015  formát PDF (veľkosť 1594KB )

 

Netechnické zhrnutie projektov za rok 2014

 • Od 1.1.2014 do 30.4.2014 formát PDF (veľkosť 2500KB )
 • Od 1.5.2014 do 27.8.2014  formát PDF (veľkosť 2600KB )
 • Od 28.8.2014 do 15.10.2014  formát PDF (veľkosť 3045KB )
 • Od 16.10.2014 do 31.12.2014  formát PDF (veľkosť 2642KB )

Netechnické zhrnutie projektov za rok 2013

 • Od 1.1.2013 do 30.9.2013 formát PDF (veľkosť 2600KB )
 • Od 1.10.2013 do 31.12.2013 formát PDF (veľkosť 3800KB )