Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Mesačné výkazy o výskyte nákazlivých chorôb zvierat - archív za roky 2001 až 2012

Živé zvieratá \ Mesačné výkazy o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
aktualizované dňa 28. februára 2014

Späť na Výkaz nákaz >>


Rok 2012Rok 2011


Rok 2010


Rok 2009


Rok 2008


Rok 2007


Rok 2006


Rok 2005


Rok 2004


Rok 2003


Rok 2002


Rok 2001


Späť na Výkaz nákaz >>