Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

II.   Ostatné laboratóriá [ Other laboratories ]

Aktualizované dňa 5.2.2014


Ostatné laboratóriá [ Other laboratories ]

Vyhľadávanie/Triedenie/ Export
  

Zobraz všetko (zrušenie filtru)

Export do formátu: XLS | DOC | XML

Zoznam laboratórií schválených na vykonávanie sérologických testov na monitorovanie účinnosti vakcín proti besnote (rozhodnutie 2000/258/ES)[List of laboratories approved to perform the serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines (Decision 2000/258/EC)]Práca zo zoznamom : Zoznam je možné triediť (zoradiť) podľa jednotlivých stĺpcov. Stačí kliknúť na názov stĺpca a zoznam sa zatriedi (zoradí) podľa daného stĺpca. Po otvorení je zoznam triedený (zoradený) podľa názvu prevádzkarne. V prípade že chcete hľadať v zozname podľa jedného parametru, stačí hľadaný parameter napísať do kolónky vyhľadávanie v zozname, stlačiť tlačidlo hľadaj a na stránke sa zobrazia len záznamy ktoré hľadanému parametru vyhovujú. V prípade vyhľadávanie podľa viacerých parametrov, použite rozšírené vyhľadávanie .Ak chcete opäť vidieť všetky záznamy stačí kliknúť na Zobraz všetko (zrušenie filtra) a zoznam sa zobrazí celý.

Nazov / Name Adresa / Adress Mesto / Town Kontakt / Contact Smernica / Directive Choroba / Disease
Štátny veterinárny a potravinový ústav - Veterinárny ústav Zvolen /
State veterinary and food institute - Veterinary institute Zvolen
Pod Dráhami 918 Zvolen +421 45 5320803
+421 45 5332486
rabies@svuzv.sk
  monitorovanie účinnosti vakcín proti besnote  Bes

počet prevádzkarní : (1)Vysvetlivky -  Choroba / Disease
  Amk Africký mor koní / African horse sickness
  Amo Africký mor ošípaných / African swine fever
  Bes Besnota / Rabies
  Bruc Brucelóza / Brucellosis
  Kat Katarálna horúčka oviec-modrý jazyk / Bluetongue
  Kmo Klasický mor ošípaných / Classical swine fever
  Leu Leukóza / Leucosis
  Myk Mykoplazmóza / Mycoplasmosis
  Phy Pseudomor hydiny / Newcastle disease
  Sal Salmonelóza / Salmonellosis
  Tub Tuberkulóza / Tuberculosis
  Vco Vezikulárna choroba ošípaných / Swine vesicular disease
  Vch Vtáčia chrípka / Avian influenza