Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Postup registrácie chovateľov včiel a včelstiev:   

  • 1. Pred začatím chovu hospodárskych zvierat, teda aj včiel je potrebná registrácia chovu podľa § 40a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (zoznam RVPS https://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp).
  • 2. Po overení skutočností uvedených v žiadosti (vzor v prílohe) RVPS potvrdí tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat (všeobecné tlačivo vydané CEHZ https://www.pssr.sk/wp-content/uploads/stiah/cehz/RegFarm2017.pdf ) a u chovateľov včiel aj tlačivo oznámenie o chove včelstiev podľa vyhlášky MPRV SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev (https://www.pssr.sk/wp-content/uploads/stiah/cehz/Oznamenie_o_chove_vcelstiev.pdf).
  • 3. Následne chovateľ včiel zasiela obidve vyplnené a potvrdené tlačivá do centrálnej evidencie včelstiev (ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina).

Dokumenty: