Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI).

aktualizované dňa 15. februára 2017

Aktuálna informácia k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5N8 na Slovensku


Ku dňu 13.02.2017 je v SR evidovaných ako potvrdených 8 ohnísk vtáčej chrípky v chovoch (A) a 50 pozitívnych prípadov u voľne žijúcich vtákov (B).

A) Nové ohniská v chovoch:

Ku dňu 13.02.2017 sa neevidujú žiadne nové ohniská v chovoch.

 
B) Voľne žijúce vtáctvo:


Ku dňu 13.2.2017 je v súvislosti s HPAI H5N8 u voľne žijúcich vtákov potvrdených 50 prípadov (rozpis v tabuľke). Zhruba v polovici týchto prípadov šlo o hromadný úhyn vodného vtáctva vo vymedzenej lokalite (vodné plochy, zimoviská). Na viacerých miestach dochádza k úhynom opakovane aj po vykonanej asanácii (najmä oblasť Žitného ostrova a priľahlých okresov). Od ostatnej aktualizácie dňa 6.2.2017 pribudli nové prípady HPAI H5N8 v regióne Komárno (2 labute veľké), v regióne Púchov (2 labute veľké), v regióne Senec (kačica divá, labuť veľká), v regióne Bratislava – mesto (labuť veľká), v regióne Galanta (labuť veľká), v regióne Nitra (2 labute veľké), v regióne Šaľa (labuť veľká) a v regióne Žilina (labuť veľká, volavka).

Oblasti v okolí miesta nálezu pozitívneho vtáctva o polomere minimálne 3 km boli vyhlásené za monitorovacie oblasti. V okrese Komárno bola za monitorovaciu oblasť s enzootickým výskytom nákazy vyhlásená plošne celá časť okresu západne od Váhu. Labute z tejto oblasti ďalej neodlietajú a zdržiavajú sa počas dňa aj v noci v týchto lokalitách, čím sa nákaza v ich populácii neustále šíri.

Dotknutým obciam, chovateľom vtáctva a poľovným združeniam boli nariadené veterinárne opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia nákazy. Opatrenia sa týkajú najmä zvýšenej biologickej ochrany pred zavlečením nákazy do chovov hydiny a iného vtáctva v zajatí.


Tabuľkové zobrazenie:


 

Vysokopatogénna aviárna influenza u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí v SR (2016/2017)


Dátum potvrdenia Okres Obec Subtyp AIV Typ ohniska Typ chovu Druhy
29.12.2016 Bratislava IV BA – Dúbravka HPAI H5N8 Hydina (01/2017) Drobnochov Kura domáca
3.1.2017 Košice - mesto KE – Kavečany HPAI H5N8 Vtáky chované v zajatí (01/2017) ZOO Pižmovka lesklá (Cairina moschata)
12.1.2017 Prešov Chmeľov – Podhrabina HPAI H5N8 Hydina (01/2017) Drobnochov Kura domáca
13.1.2017 Trnava Horná Krupá HPAI H5N8 Hydina (02/2017) Drobnochov Kura domáca, perlička domáca
27.1.2017 Dunajská Streda Janíky HPAI H5N8 Hydina (03/2017) Drobnochov Kura domáca, kačica domáca
30.1.2017 Piešťany (RVPS Trnava) Ratnovce HPAI H5N8 Vtáky chované v zajatí (02/2017) Záchranná stanica Labuť veľká (Cygnus olor)
30.1.2017 Námestovo (RVPS D. Kubín) Breza HPAI H5N8 Hydina (04/2017) Drobnochov Kura domáca
2.2.2017 Prievidza Bojnice HPAI H5N8 Hydina (05/2017) Drobnochov Kura domáca, perlička, hus domáca

 

Vysokopatogénna aviárna influenza u voľne žijúcich vtákov v SR (2017)


Okres Subtyp AIV Počet prípadov Dátum potvrdenia Lokalita Druhy vtákov
Komárno HPAI H5N8 15 4.1.2017
10.1.2017
10.1.2017
11.1.2017
18.1.2017
18.1.2017
19.1.2017
24.1.2017
27.1.2017
27.1.2017
27.1.2017
1.2.2017
9.2.2017
13.2.2017
Veľké Kosihy (01)
Lándor (02)
Číčov (03)
Kava (04)
Sokolce-Brestovec (06)
Zemianska Olča-Lipové (07)
Imeľ (12)
Okoličná na Ostrove (20)
Kolárovo (22)
Hurbanovo (26)
Kolož (28)
Čergov (32)
Komárno (40)
Radvaň nad Dunajom (46)
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
3.2.2017 Veľké Kosihy (39) Hus divá
 (Anser anser)
Nové Zámky HPAI H5N8 4 16.1.2017 Dvory nad Žitavou (05) Labuť spevavá
 (Cygnus cygnus)
18.1.2017
  27.1.2017
Šurany (08)
 Bánov (27)
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
27.1.2017 Štúrovo (23) Hus divá
 (Anser anser)
Levice HPAI H5N8 1 18.1.2017 Želiezovce (09) Volavka popolavá
 (Ardea cinerea)
Rimavská Sobota HPAI H5N8 1 18.1.2017 Rimavská Sobota (10) Kačica divá
 (Anas platyrhynchos)
Žilina HPAI H5N8 5 18.1.2017 Žilinská Lehota (11) Drozd čierny
 (Turdus merula)
1.2.2017 Žilina (34) Kačica divá
 (Anas platyrhynchos)
1.2.2017
10.2.2017
Teplička nad Váhom (35), (43) Labuť veľká
 (Cygnus olor)
13.2.2017 Budatín (50) Volavka popolavá
 (Ardea cinerea)
Senica HPAI H5N8 2 19.1.2017 Sekule (13)
Skalica (14)
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Malacky
(RVPS Senec)
HPAI H5N8 2 19.1.2017
20.1.2017
Malé Leváre (15)
Vysoká pri Morave (16)
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Galanta HPAI H5N8 2 20.1.2017
13.2.2017
Pusté Úľany (17)
Mostová (45)
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Dunajská Streda HPAI H5N8 4 20.1.2017
24.1.2017
27.1.2017
Trhová Hradská (18)
Dolný Bar (21)
Okoč (25)
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
2.2.2017 Šamorín (37) Kačica divá
 (Anas platyrhynchos)
Šaľa HPAI H5N8 3 20.1.2017
27.1.2017
13.2.2017
Trnovec nad Váhom (19)
Šaľa (24)
Dlhá nad Váhom (49)
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Piešťany
(RVPS Trnava)
HPAI H5N8 1 30.1.2017 Piešťany (29) Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Senec HPAI H5N8 4 30.1.2017 Hamuliakovo (30) Hus divá
 (Anser anser)
2.2.2017
13.2.2017
Senec (36)
Rovinka (48)
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
9.2.2017 Bernolákovo (42) Kačica divá
 (Anas platyrhynchos)
Prievidza HPAI H5N8 1 30.1.2017 Bojnice (31) Kačica divá
 (Anas platyrhynchos)
Lučenec HPAI H5N8 2 1.2.2017
3.2.2017
Lučenec (33)
Lučenec (38)
Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Púchov HPAI H5N8 1 9.2.2017 Púchov (41) Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Bratislava HPAI H5N8 1 13.2.2017 Petržalka (45) Labuť veľká
 (Cygnus olor)
Nitra HPAI H5N8 1 13.2.2017 Nitra (47) Labuť veľká
 (Cygnus olor)

   Mapa výskytu:

Aviárna influenza v SR, aktuálny stav k 13.2.2017