Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vysokopatogénna aviárna influenza (HPAI).


Potvrdené druhé ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 u vtákov chovaných v zajatí na Slovensku – aktuálna situácia k 4.1.2017

Dňa 3.1.2017 bolo potvrdené druhé ohnisko HPAI subtypu H5 v Slovenskej republike. Jedná sa o chov vtákov chovaných v zajatí v ZOO Košice.

Dňa 2.1.2017 súkromný veterinárny lekár starajúci sa o vtáky chované v ZOO Košice spozoroval klinické príznaky u štyroch kusov kačice pižmovky lesklej (Cairina moschata). Vtáky boli následne odchytené, utratené a v ten istý deň odoslané na laboratórne vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu (Veterinárny ústav Zvolen).

Dňa 3.1.2017 laboratórium potvrdilo prítomnosť vírusu aviárnej influenzy subtypu H5 vo vyšetrovaných vzorkách. Určovanie typu neuraminidázy zatiaľ prebieha.

Ohniskom nákazy bol vymedzený areál ZOO Košice, ktorá bola následne pre verejnosť uzavretá až do odvolania. V súčasnosti prebieha v ZOO epizootologické šetrenie a prijímajú sa príslušné opatrenia.

Na základe prvotného šetrenia v ZOO bolo zistené, že v ZOO je chovaných 341 kusov vnímavých zvierat – vtákov.

Bolo vytýčené ochranné pásmo (polomer 3 km od ohniska) a pásmo dohľadu (10 km od ohniska). Tieto pásma zasahujú do územnej pôsobnosti okresov Košice-mesto, Košice-okolie a Prešov.

Príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy v súčasnosti nariaďujú príslušné veterinárne opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia nákazy.