Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Výskyt afrického moru ošípaných u diviakov v okrese Veľký Krtíš

aktualizované dňa piatok, 11. jna 2021

Dňa 17.12.2020 bol potvrdený národným referenčným laboratóriom vo Zvolene pozitívny výsledok na africký mor ošípaných u zastreleného diviaka v okrese VEĽKÝ KRTÍŠ. Ide o prvé potvrdenie výskytu v danej oblasti, ktorá bola doposiaľ bez výskytu tejto nákazy. Diviak bol zastrelený v poľovnom revíry Bučina Dolná Strehová , cca 3 km od slovenskej/maďarskej hranice. Na maďarskej strane je už dlhodobejšie potvrdzovaný výskyt nákazy u diviakov .

Diviak bol vyšetrený v rámci povinného aktívneho monitoringu a vyšetrovania diviačej zveri v danej oblasti z dôvodu zaradenia danej oblasti do vysokorizikovej zóny. Vysokoriziková zóna bude následne preklasifikovaná za zónu infikovanú, ktorej rozsah bude stanovený aj vo vykonávacom rozhodnutí Európskej Komisie a publikovaný v Úradnom vestníku EÚ

Pokiaľ ide o zavlečenie nákazy je predpoklad jej priameho zavlečenia cez diviačiu zver cez zelenú hranicu. Spôsob zavlečenia bude predmetom epizootologického šetrenia. Príslušná RVPS Veľký Krtíš vydá pre pomenované poľovné revíry opatrenia v zmysle platnej EÚ a SR legislatívy ktorá sa vydávajú po potvrdení nákazy u diviakov a ktoré majú zabrániť ďalšiemu šíreniu resp. spomaleniu šírenia nákazy, vrátane dočasného zákazu lovu diviačej zveri.