Schválené / registrované prevádzkarne

English

Schválené prevádzkarne - SEKCIA X.   Registrovaní špecifickí užívatelia [ Registered users of ABP and DP for specific purposes ]

Aktualizované dňa 10.5.2023

Zapracovanie spracovanej živočíšnej bielkoviny [ ]

Zoznam prevádzkarní, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 1069/2009Schvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Adresa, Mesto / Address, Town Okres / District Kraj / Region Kategória / Category Činnosti a výrobky / Activities and Product types Pridružené činnosti / Associated activities Poznámky / Remarks
SK 570 AGRO-BIO s.r.o.
Miešiareň kŕmnych zmesí,farma Závadka
farma Závadka,
Závadka
Michalovce Košický 3- krvné produkty do kŕmnej zmesi pre hydinu USEFEEDP / BLPF, OTHER   platí do 01.03.2021 
α SK 100164 AGRORAMA, s.r.o.
Diakovská cesta 5181,
Šaľa
Šaľa Nitriansky 3- rybia múčka, KKZ pre hydinu, ošípané USEFEEDP / RMUK   platí do 30.11.2024 
SK 400796 AMIMA, s.r.o.
Alexandrov dvor 476,
Báb
Nitra Nitriansky 3- SŽB - rybia múčka - návnady USEFEEDP / RMUK   platí do 28.03. 2023 
αSK100209 BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s.
Hlavná 1,
Ttrenčín
Trenčín Trenčiansky 3 USEFEEDP / BLPF, FATF, RMUK    
α SK 100238 DAN-SLOVAKIA, AGRAR,a.s.
Výroba kŕmnych zmesí "Bábolna"
,
Veľký Meder
Dunajská Streda Trnavský 3- krvné produkty a rybia múčka - KZ ošípané USEFEEDP / BLPF, RMUK TRANBP   platí do 13.02.2021 
SK495 Družstvo AGROSPOL
Boľkovce 228,
Boľkovce
Lučenec Banskobystrický 3 USEFEEDP / RMUK    
αSK100364 F-Baits s.r.o.
Slatina nad Bebravou č. 141,
Slatina nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Trenčiansky 3-rybia múčka, krvná múčka, lososový proteín, sušené vaječné produkty(albumín, sušené vajcia) USEFEEDP / FEED, RMUK   KZ pre ryby platí do 25.10.2024 
αSK100237 FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o.
Patašská 586,
Gabčíkovo
Dunajská Streda Trnavský 3- SŽB - rybia múčka KZ ošípané USEFEEDP / RMUK    
αSK100254 František Borsányi - AKVAFISH
Školská 991,
Tešedíkovo
Šaľa Nitriansky 3- PAP (rybia múčka) KKZ pre hydinu a ošípane USEFEEDP / RMUK   platí do 30.6.2024 
αSK100338 Gula Carp
Stumerova 1276,
Topoľčany
Topoľčany Nitriansky 3-rybia múčka, vaječné produkty- návnady a nástrahy pre ryby USEFEEDP / OTHER STORP, TRANBP   platí len do 29.03.2024 
SK 100370 Jtm carp
Záhumenská 640/19,
Horné Srnie
Trenčín Trenčiansky 3- SŽB- kŕmne zmesi pre ryby USEFEEDP / FEED   platí do 07.07.2024 
αSK100216 Mevit, s.r.o.
Tabaková 2197,
Dvory nad Žitavou
Nové Zámky Nitriansky 3- rybia múčka USEFEEDP / RMUK   platí do 02.02.2024 KZ pre hydinu, ošípané 
SK 100371 MH Koncept s.r.o.
Nádražný rad 23,
Levice
Levice Nitriansky 3 - rybacia múčka , sušené vaječné bielko do boilies a návnad USEFEEDP / OTHER, RMUK    
SK100339 Michal Križánek MKCARP
Radimov č. 185,
Radimov
Skalica Trnavský 3-rybacia múčka, extrakt z vodných živočíchov, vaječná bielkovina - albumín USEFEEDP / EGG, OTHER, RMUK    
SK100089 Oddelenie toxikológie a chovu laboratórnych zvierat CEM SAV
Dobrá Voda č.360,
Dobrá Voda
Trnava Trnavský 3- KZ pre laboratórne zvieratá USEFEEDP / PAP   platí do 25.05.2025 
SK 100366 PIRKO BAITS SLOVAKIA s.r.o.
Čierný Brod č. 410,
Čierny Brod
Galanta Trnavský 3- rybia múčka a rybie oleje krmiva pre ryby- KZ a návnady FEEDP / RMUK   platí do 18.03.2024 
SK10 Poľnohospodárske družstvo Hôrka nad Váhom
Nová Ves nad Váhom,
Nová Ves nad Váhom
Nové Mesto n.Váhom Trenčiansky 3 USEFEEDP / BLPF    
αSK100109 Poľnoslužby Bebrava, a.s.
Rybany,
Rybany
Bánovce nad Bebravou Trenčiansky 3 USEFEEDP / FATF, RMUK    
αSK100239 REPASU POĽNOFARMA, s.r.o., Jalšové
Jalšové 205,
Jelšové
Hlohovec Trnavský 3-rybia múčka, KZ pre monogastre USEFEEDP / RMUK    
SK 100368 Squama s.r.o.
Bolkovce - osada 286,
Lučenec
Lučenec Banskobystrický 3- návnady pre ryby USEFEEDP / FEED   platí do 07.07.2024 
αSK100453 Výrobňa kŕmnych zmesí (VKZ)
Vinohradská 888/1,
Vráble
Nitra Nitriansky 3 - rybia múčka USEFEEDP / RMUK    

počet prevádzkarní : (21)Vysvetlivky -  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  BIOGP Výrobnňa bioplynu / Biogas plants
  BIOGPNM Bioplynová stanica vnútroštátny trh / Biogas plants only on the national market
  CoIP Spoluspaľovňa / Co-incineration plants
  COLC Zberné stredisko / Collection Centre (where appropriate, specify the use)
  COLL Zber živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) / Collection of ABP
  COMBP Energetické zariadenia / Combustion plants
  COMP Kompostáreň / Composting plants
  COMPNM Kompostaréň vnutroštátny trh / Composting plants only on the national market
  COMPR Kompostaréň registrovaná / Composting plants only register
  DEPABP Odosielanie ŽVP /
  DESTBP Príjem ŽVP /
  FEEDP Používanie krmív so živočíšnymi bielkovinami /
  FOODP Potravinársky závod / Food plant
  GATRP Výroba loveckých trofejí / Game Trophies Plant
  HANDLP Závod kde sa spracovávajú ŽVP po ich zbere (predbežné spracovanie) / Plants handling ABP after their collection
  CHAN Monitorované zásielky / Channelled consignments Article 8(4) of Directive 97/78/EC
  INCP Spaľovňa / Incineration plants
  INTP Zariadenie na určité medziprodukty / Establishment for certain intermediates
  OALKHP Alkalická hydrolýza / Other means: alkaline hydrolysis process plant
  OBIODP Výroba bionafty / Other means: biodiesel production process plant
  OBRGAP Spaľovanie podľa BROKSA / Other means: brookes gasification process plant
  OCAFTB Iné prostriedky: Spaľovanie živočíšneho tuku v tepelnej elektrárni / Other means: Combustion of animal fat in a thermal boiler process plant
  OCOMBTB Iné použitie: spaľovanie v tepelnom kotli / Other means: combustion in a thermal boiler
  OEFP Iné prostriedky: Závod na silážovanie materiálu z rýb / Other means: Ensilage of fish material process plant
  OHPHBP Výroba bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy / Other means: high pressure hydrolysis biogas process plant
  OHPHTHP Vysokotlaková, vysokoteplotná hydrolýza / Other means: high pressure high temperature hydrolysis process plant
  OLCP Oleochemický závod / Oleo-chemical Plant (only Cat. 2 or 3)
  OLTPPM Iné prostriedky: Zariadenie na výrobu hnoja ošípaných a hydiny úpravou vápnom / Other means: Lime treatment for pig and poultry manure plant
  OMSCP Iné prostriedky: Zariadenia na výrobu obnoviteľných palív viacstupňový katalytický procesom / Other means: Multi-step catalytic process for the production of renewable fuels plant
  ORAT Prevádzkovatelia zodpovední za zabezpečenie prepravy / Operators responsible for arranging transport
  ORNM Činnosti registrované len na národnej úrovni / Operators registered for the national market
  OTHER Iné aktivity / Other activities (please specify)
  OTMB Iné prostriedky: Závod na spracovanie termomechanických bioalív / Other means: Thermomechanical biofuel production process plant
  OTMBFP Iné použitie: termo-mechanická produkcia biopaliva / Other means: thermo-mechanical biofuel production
  O-TRADE Registrovaní obchodníci vrátane špedičných agentúr v prípade vývozu do krajín mimo EÚ a dovozu z krajín mimo EÚ / Registered traders, including forwarding agencies in case of export to non-EU countries and import from non-EU countries
  PETPP Výroba krmív pre spoločenské zvieratá iba zo spracovaných ŽVP / Petfood plant using only processed ABP
  PETPR Výroba krmív pre spoločenské zvieratá zo surových ŽVP / Petfood plant using raw ABP
  PFERT Spracovanie hnoja a výroba org. Hnojív /
  PHAR Farmaceutické aktivity, vrátane zdravotníckych pomôcok / Pharmaceutical activity, including medical device
  PROCP Spracovateľský závod / Processing Plant
  RETAIL Maloobchod / Retail
  SALEBP Uvádzanie na trh ŽVP /
  STORP Sklad / Storage Plant
  TAN Garbiareň (činenie koží) / Tannery
  TECHAPI Zariadenie na spracovanie vosku včiel / Processing plant beeswax
  TECHP XX Technický závod / Technical plants (other; please specify)
  TECHTAX XX Technický závod na vypchávanie zvierat / Technical plant for taxidermy purposes
  TRADEBP Obchodovanie so ŽVP /
  TRANBP Preprava ŽVP /
  TRANDP Preprava odvodených produktov / Transport derived products
  TRANS Preprava ŽVP / Transport of ABP
  UCOSM Použitie pre kozmetické výrobky / Use for cosmetic products
  UDER Použitie na diagnostiku, výskum, vedu, činidla / Use for diagnostics, research, science, reagents
  UDOG Použitie pre uznanné chovné stanice psov / Use for dogs recognised kennels
  UFERT Závod spracovávajúci surovú ŽVP vrátane hnoja na organické hnojiva / Organic fertilisers plant processing raw ABP including manure
  UFERTNM Závod spracovávajúci surovú ŽVP vrátane hnoja na organické hnojiva na národnej úrovni / Organic fertilisers plant processing raw ABP including manure for the national market
  UFERTP Závod na organické hnojivá využívajúci iba odvodené produkty (MKM a SŽB) / Organic fertilisers plant using derived products only (MBM and PAP)
  UFUR Použitie pre kožušinové zvieratá / Use for fur animals
  UINSE Použitie pre hmyz (vrátane červov) na návnady pre rybolov / Use for insects (including maggots) for fishing bait
  UNEC Použitie pre zdochlino žravé vtáky / Use for necrophagous birds
  UOFSI Použitie organických hnojív z MKM a SŽB / Use for fertilisers of MBM and PAP
  UPET Použitie pre spoločenské zvieratá / Use for pet animals
  URBP Použitie pre plazy a dravé vtáky / Use for reptiles and birds of prey
  USDD Regulácia živočíšnych škodcov / Animal pest control activities
  USEFEEDP Zapracovanie spracovaných živočíšnymi bielkovin do krmiv /
  USHEL Použitie pre zvieratá v útulkoch / Use for animals in shelters
  UWILD Použitie pre voľne žijúce zvieratá / Use for wild animals
  UZOO Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá / Use for zoo/circus animals

Vysvetlivky -  Výrobky, Poznámky  / Product types,  Remarks
  API Včelárske výrobky / Apiculture by-products
  BHHP Kosti, rohy, kopytá a výrobky z nich / Bones, horns, hooves and products thereof
  BIOD Bionafta / Biodiesel
  BIOG Bioplyn / Biogas
  BIOR Zvyšky trávenia pri výrobe bioplynu / Residues from biogas production other than biogas
  BLPF Krvné produkty na kŕmne účely / Blood products for feeding purposes
  BLPT Krvné produkty na technické použitie / Blood products for technical purposes
  CAD Kadáver (telo uhynutého zvieraťa) / Cadaver
  CATW Kuchynský odpad / Catering waste
  COL Kolagén / Collagen
  COMR Zvyšky po kompostovaní / Residues after composting
  COSM Kozmetické výrobky / Cosmetic products
  DCAP Fosforečnan vápenatý / Dicalcium phosphate
  DIGR Zvyšky trávenia / iné ako pri výrobe bioplynu (iné ako BIOR) / Digestion residues/ digestate other than BIOR
  DTC Obsah tráviaceho traktu / Digestive tract content
  EGG Vaječné produkty / Egg Products
  FATD Deriváty tukov / Fat derivatives
  FATF Kafilerické tuky a rybí olej určené na kŕmne účely / Rendered fats and fish oil for feeding
  FATOL Kafilerické tuky so živočíšnych vedľajších produktov určených na technické účely / Rendered fat from ABP for oleochemical purposes
  FATOT Kafilerické tuky a rybí olej určené na iné účely ako kŕmne alebo technické / Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes
  FEED Výroba krmív (prosím špecifikovať) / Feed production (please specify)
  FERT Hnojivá iné ako DIGR alebo BIOR / Fertilisers other than DIGR or BIOR
  FORMF Bývalé potraviny / Former foodstuff
  GATR Lovecké trofeje / Game trophies
  GEL želatína / Gelatine
  HISKR Surové kože a usne / Raw hides and skins
  HISKT Činenné alebo inak ošetrené kože a usne / Tanned or otherwise treated hides and skins
  HKP Hľuzy, koreňové plodiny /
  HYDP Hydrolyzovaná bielkovina / Hydrolysed protein
  INSE Hmyz vrátane červov slúžiacich ako návnada pri rybolove / Insects including maggots
  MANP Spracovaný hnoj a výrobky z hnoja / Processed manure and manure products
  MANU Nespracovaný hnoj / Unprocessed manure
  MBM Mäsokostná múčka (kategória 1 alebo 2) / Meat and bone meal (Category 1 or 2)
  MEDD Zdravotnícke pomôcky / Medical devices
  MIMC Mlieko, mliečne výrobky a mledzivo / Milk, milk based products and colostrum
  OBJK Objemové krmivá /
  OTHER Iné výrobky (prosím špecifikovať) / Other products (please specify)
  PAP Spracovaná živočíšna bielkovina (kategória 3) / Processed animal protein (Category 3)
  PETC Konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá (konzervy) / Canned petfood
  PETD Žuvačky pre psov / Petfood: dogchews
  PETFI Chuťové prísady na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá / Flavouring innards for petfood
  PETP Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, iné ako konzervy / Processed petfood other than canned petfood
  PETR Surové krmivo pre spoločenské zvieratá / Raw petfood
  PHARM Farmaceutické výrobky / Pharmaceutical products
  RAW Iné nespracované živočíšne vedľajšie produkty / Other unprocessed ABP
  RMUK Rybia múčka /
  SERE Konské sérum / Serum of equidae
  SLHBP Živočíšne vedľajšie produkty z bitúnkov (iné) / Slaughterhouse by-products (other)
  TAXP Vypchávanie zvierat / Taxidermy products
  TCAP Fosforečnan trivápenatý / Tricalcium phosphate
  WHBF Vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie / wool, hair, pig bristle, feather
  WWT Materiály získané pri spracovaní odpadových vôd / Material collected from waste water treatment

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.