Schválené / registrované prevádzkarne

English

Schválené prevádzkarne - SEKCIA IX.   Technické závody [ Establishments or plants handling ABP or DP for purposes outside the feed chain ]

Aktualizované dňa 1.2.2023

8.Mlieko, mledzivo, mliečne výrobky a výrobky získaných z mlieka a mledziva [ Milk, milk-based products, milk-derived products, colostrums, colostrums-based products ]

Zoznam prevádzkarní, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 1069/2009Schvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Adresa, Mesto / Address, Town Okres / District Kraj / Region Kategória / Category Činnosti a výrobky / Activities and Product types Pridružené činnosti / Associated activities Poznámky / Remarks
SK-CA-43ML ABEL plus, spol. s r.o.
IČO: 31645275
Podvysoká 310,
Podvysoká
Čadca Žilinský 3 TECHP / MIMC    
ML - NR 37 SK AGRO TAMI, a.s.
IČO: 36467430
Cabajská 10, 050 22 Nitra,
Nitra
Nitra Nitriansky PROCP / MIMC   srvátka v natívnom stave, mlečne výrobky,ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu z obchodných dôvodov, technologický zvyšok a technologická voda na kŕmenie zvierat 
ML - IL 39 SK AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň
IČO: 31574912
Červený Kameň 324, 01856,
Červený Kameň
Ilava Trenčiansky 3- pís. e)-srvátka, výrobky získané z mlieka SALEBP / MIMC    
SK-NO55ML AGROVEX Novoť

IČO: 164003
Novoť 1091,
Novoť
Námestovo Žilinský 3-písm.e) - srvátka - na kŕmenie HZ TECHP / MIMC    
ML-BB 18 SK Bryndziareň a syráreň, s.r.o.

Slovenská Ľupča
IČO: 36040690
0,
Slovenská Ľupča
Banská Bystrica Banskobystrický 3-písm. e) SALEBP / MIMC    
ML-MT 15 SK Bryndziareň, s.r.o.

Turčianské Teplice
IČO: 31614558
SNP 105,
Turčianské Teplice
Martin Žilinský SALEBP / MIMC    
SK-RK50ML Daniela Gašperová
IČO: 33016089
Stankovany 495,
Stankovany
Ružomberok Žilinský 3-písm. e) TECHP / MIMC TRANS    
SK-RS44ML Gemermilk rs, s.r.o.
IČO: 31592848
Bélu Bartóka 41,
Rimavská Sobota
Rimavská Sobota Banskobystrický 3 OTHER / MIMC   srvatka a produkty so spracovania mlieka na krmenie 
ML-SB 10 SK IGET, s.r.o., Hornotoryská syráreň
Krivany
IČO: 36464759
Mušinka 40,
Lipany
Sabinov Prešovský SALEBP / MIMC    
ML-RK 35 SK Judita Remeňová, vyroba a predaj syrov
IČO: 37043650
Sládkovičova 17,
Ružomberok
Ružomberok Žilinský 3 OTHER / MIMC    
ML-DT 27 SK KOLIBA,a.s.


Hriňová
IČO: 36036838
Krivec I. Hriňová,
Hriňová
Zvolen Banskobystrický SALEBP / MIMC SALEBP    
SK-RK47ML Kozí vŕšok
IČO: 45256764
Ivachnová 304,
Liptovská Teplá
Ružomberok Žilinský 3-písm. e) SALEBP / MIMC    
SK-RS21ML Ľuboš Manica BRYSYRT
IČO: 14234742
Daxnerova 734,
Tisovec
Rimavská Sobota Banskobystrický 3- písm. e) mlieko a mliečne výrobky na kŕmenie HZ TECHP / MIMC, OTHER    
ML-SB 09 SK MILK-AGRO, spol. s r.o.

Sabinov
IČO: 17147786
Hollého 43,
Sabinov
Sabinov Prešovský SALEBP / MIMC    
ML-BN16SK MILSY a.s.


IČO: 31412572
Partizánska 224/B,
Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Trenčiansky 3-písm. e)- mliečne výrobky, srvátka, nepodarky, skrojky - na kŕmenie zvierat OTHER / MIMC SALEBP   registrácia rozšírenie 19.07.2017 
ML-BB 19 SK Mliekáreň Kopanice Selce, s.r.o.

Selce
IČO: 36644811
Selčianska 2,
Selce
Banská Bystrica Banskobystrický SALEBP / MIMC    
SK-RA53ML Mliekareň na spracovanie ovčieho mlieka - Hubovo (4-7-182)
IČO: 47733501
Hubovo č. 106,
Revúca
Revúca Banskobystrický 3- písm.e) TECHP / MIMC    
SK-NZ54ML Mliekareň Šurany
(4-7-177)
IČO: 31218296
časť Okomáň,
Šurany
Nové Zámky Nitriansky 3- produkty zo spracovaného mlieka - srvátka na kŕmenie HZ TECHP / MIMC    
ML-DK 24 SK ORAVA MILK záujmové združenie
IČO: 614289
0,
Leštiny
Dolný Kubín Žilinský SALEBP / MIMC    
ML-BA 29 SK RAJO a.s.

Bratislava
IČO: 31329519
Studená ul 35,
Bratislava
Bratislava Bratislavský SALEBP / MIMC    
SK-RK48ML Salaš Krajinka
IČO: 14175401
Černová 556,
Ružomberok
Ružomberok Žilinský 3-písm.e) SALEBP / MIMC    
SK-LM49ML Savencia Fromage & Dairy, a.s.
IČO: 34120149
1. mája č.124,
Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš Žilinský 3- písm. e) - z výroby a spracovania mlieka na kŕmne účely pre HZ TECHP / RAW    
ML-RK 31SK SPDP LÚŽŇAN
IČO: 30228735
Lúžna 628,
Liptovská Lúžna
Ružomberok Žilinský SALEBP / MIMC    
ML - MI 14 SK SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.
IČO: 31651321
Lastomirska 1, 07101,
Michalovce
Michalovce Košický UWILD / MIMC SALEBP, UWILD   sušená svrvátka,mliečne výrobky 
SK-SE46ML Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46475419
Priemyselná 1339,
Senica
Senica Trnavský 3 písm.e) TECHP / MIMC    
SK-RS51ML Syráreň pri Salaši pod Maginhradom
IČO: 36058904
Hlavná 172,
Veľké Teriakovce
Rimavská Sobota Banskobystrický 3- písm.e) - mliečne produkty TECHP / MIMC TRANS    
SK-RK52ML Výroba parených výrobkov (4-7-152)
IČO: 42347246
Ivachnová 111,
Liptovská Teplá
Ružomberok Žilinský 3- písm.e)- mliečne produkty na kŕmenie HZ FOODP / MIMC    

počet prevádzkarní : (27)Vysvetlivky -  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  BIOGP Výrobnňa bioplynu / Biogas plants
  BIOGPNM Bioplynová stanica vnútroštátny trh / Biogas plants only on the national market
  CoIP Spoluspaľovňa / Co-incineration plants
  COLC Zberné stredisko / Collection Centre (where appropriate, specify the use)
  COLL Zber živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) / Collection of ABP
  COMBP Energetické zariadenia / Combustion plants
  COMP Kompostáreň / Composting plants
  COMPNM Kompostaréň vnutroštátny trh / Composting plants only on the national market
  COMPR Kompostaréň registrovaná / Composting plants only register
  DEPABP Odosielanie ŽVP /
  DESTBP Príjem ŽVP /
  FEEDP Používanie krmív so živočíšnymi bielkovinami /
  FOODP Potravinársky závod / Food plant
  GATRP Výroba loveckých trofejí / Game Trophies Plant
  HANDLP Závod kde sa spracovávajú ŽVP po ich zbere (predbežné spracovanie) / Plants handling ABP after their collection
  CHAN Monitorované zásielky / Channelled consignments Article 8(4) of Directive 97/78/EC
  INCP Spaľovňa / Incineration plants
  INTP Zariadenie na určité medziprodukty / Establishment for certain intermediates
  OALKHP Alkalická hydrolýza / Other means: alkaline hydrolysis process plant
  OBIODP Výroba bionafty / Other means: biodiesel production process plant
  OBRGAP Spaľovanie podľa BROKSA / Other means: brookes gasification process plant
  OCAFTB Iné prostriedky: Spaľovanie živočíšneho tuku v tepelnej elektrárni / Other means: Combustion of animal fat in a thermal boiler process plant
  OCOMBTB Iné použitie: spaľovanie v tepelnom kotli / Other means: combustion in a thermal boiler
  OEFP Iné prostriedky: Závod na silážovanie materiálu z rýb / Other means: Ensilage of fish material process plant
  OHPHBP Výroba bioplynu pomocou vysokotlakovej hydrolýzy / Other means: high pressure hydrolysis biogas process plant
  OHPHTHP Vysokotlaková, vysokoteplotná hydrolýza / Other means: high pressure high temperature hydrolysis process plant
  OLCP Oleochemický závod / Oleo-chemical Plant (only Cat. 2 or 3)
  OLTPPM Iné prostriedky: Zariadenie na výrobu hnoja ošípaných a hydiny úpravou vápnom / Other means: Lime treatment for pig and poultry manure plant
  OMSCP Iné prostriedky: Zariadenia na výrobu obnoviteľných palív viacstupňový katalytický procesom / Other means: Multi-step catalytic process for the production of renewable fuels plant
  ORAT Prevádzkovatelia zodpovední za zabezpečenie prepravy / Operators responsible for arranging transport
  ORNM Činnosti registrované len na národnej úrovni / Operators registered for the national market
  OTHER Iné aktivity / Other activities (please specify)
  OTMB Iné prostriedky: Závod na spracovanie termomechanických bioalív / Other means: Thermomechanical biofuel production process plant
  OTMBFP Iné použitie: termo-mechanická produkcia biopaliva / Other means: thermo-mechanical biofuel production
  O-TRADE Registrovaní obchodníci vrátane špedičných agentúr v prípade vývozu do krajín mimo EÚ a dovozu z krajín mimo EÚ / Registered traders, including forwarding agencies in case of export to non-EU countries and import from non-EU countries
  PETPP Výroba krmív pre spoločenské zvieratá iba zo spracovaných ŽVP / Petfood plant using only processed ABP
  PETPR Výroba krmív pre spoločenské zvieratá zo surových ŽVP / Petfood plant using raw ABP
  PFERT Spracovanie hnoja a výroba org. Hnojív /
  PHAR Farmaceutické aktivity, vrátane zdravotníckych pomôcok / Pharmaceutical activity, including medical device
  PROCP Spracovateľský závod / Processing Plant
  RETAIL Maloobchod / Retail
  SALEBP Uvádzanie na trh ŽVP /
  STORP Sklad / Storage Plant
  TAN Garbiareň (činenie koží) / Tannery
  TECHAPI Zariadenie na spracovanie vosku včiel / Processing plant beeswax
  TECHP XX Technický závod / Technical plants (other; please specify)
  TECHTAX XX Technický závod na vypchávanie zvierat / Technical plant for taxidermy purposes
  TRADEBP Obchodovanie so ŽVP /
  TRANBP Preprava ŽVP /
  TRANDP Preprava odvodených produktov / Transport derived products
  TRANS Preprava ŽVP / Transport of ABP
  UCOSM Použitie pre kozmetické výrobky / Use for cosmetic products
  UDER Použitie na diagnostiku, výskum, vedu, činidla / Use for diagnostics, research, science, reagents
  UDOG Použitie pre uznanné chovné stanice psov / Use for dogs recognised kennels
  UFERT Závod spracovávajúci surovú ŽVP vrátane hnoja na organické hnojiva / Organic fertilisers plant processing raw ABP including manure
  UFERTNM Závod spracovávajúci surovú ŽVP vrátane hnoja na organické hnojiva na národnej úrovni / Organic fertilisers plant processing raw ABP including manure for the national market
  UFERTP Závod na organické hnojivá využívajúci iba odvodené produkty (MKM a SŽB) / Organic fertilisers plant using derived products only (MBM and PAP)
  UFUR Použitie pre kožušinové zvieratá / Use for fur animals
  UINSE Použitie pre hmyz (vrátane červov) na návnady pre rybolov / Use for insects (including maggots) for fishing bait
  UNEC Použitie pre zdochlino žravé vtáky / Use for necrophagous birds
  UOFSI Použitie organických hnojív z MKM a SŽB / Use for fertilisers of MBM and PAP
  UPET Použitie pre spoločenské zvieratá / Use for pet animals
  URBP Použitie pre plazy a dravé vtáky / Use for reptiles and birds of prey
  USDD Regulácia živočíšnych škodcov / Animal pest control activities
  USEFEEDP Zapracovanie spracovaných živočíšnymi bielkovin do krmiv /
  USHEL Použitie pre zvieratá v útulkoch / Use for animals in shelters
  UWILD Použitie pre voľne žijúce zvieratá / Use for wild animals
  UZOO Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá / Use for zoo/circus animals

Vysvetlivky -  Výrobky, Poznámky  / Product types,  Remarks
  API Včelárske výrobky / Apiculture by-products
  BHHP Kosti, rohy, kopytá a výrobky z nich / Bones, horns, hooves and products thereof
  BIOD Bionafta / Biodiesel
  BIOG Bioplyn / Biogas
  BIOR Zvyšky trávenia pri výrobe bioplynu / Residues from biogas production other than biogas
  BLPF Krvné produkty na kŕmne účely / Blood products for feeding purposes
  BLPT Krvné produkty na technické použitie / Blood products for technical purposes
  CAD Kadáver (telo uhynutého zvieraťa) / Cadaver
  CATW Kuchynský odpad / Catering waste
  COL Kolagén / Collagen
  COMR Zvyšky po kompostovaní / Residues after composting
  COSM Kozmetické výrobky / Cosmetic products
  DCAP Fosforečnan vápenatý / Dicalcium phosphate
  DIGR Zvyšky trávenia / iné ako pri výrobe bioplynu (iné ako BIOR) / Digestion residues/ digestate other than BIOR
  DTC Obsah tráviaceho traktu / Digestive tract content
  EGG Vaječné produkty / Egg Products
  FATD Deriváty tukov / Fat derivatives
  FATF Kafilerické tuky a rybí olej určené na kŕmne účely / Rendered fats and fish oil for feeding
  FATOL Kafilerické tuky so živočíšnych vedľajších produktov určených na technické účely / Rendered fat from ABP for oleochemical purposes
  FATOT Kafilerické tuky a rybí olej určené na iné účely ako kŕmne alebo technické / Rendered fats and fish oil for purposes other than for feeding or for oleochemical purposes
  FEED Výroba krmív (prosím špecifikovať) / Feed production (please specify)
  FERT Hnojivá iné ako DIGR alebo BIOR / Fertilisers other than DIGR or BIOR
  FORMF Bývalé potraviny / Former foodstuff
  GATR Lovecké trofeje / Game trophies
  GEL želatína / Gelatine
  HISKR Surové kože a usne / Raw hides and skins
  HISKT Činenné alebo inak ošetrené kože a usne / Tanned or otherwise treated hides and skins
  HKP Hľuzy, koreňové plodiny /
  HYDP Hydrolyzovaná bielkovina / Hydrolysed protein
  INSE Hmyz vrátane červov slúžiacich ako návnada pri rybolove / Insects including maggots
  MANP Spracovaný hnoj a výrobky z hnoja / Processed manure and manure products
  MANU Nespracovaný hnoj / Unprocessed manure
  MBM Mäsokostná múčka (kategória 1 alebo 2) / Meat and bone meal (Category 1 or 2)
  MEDD Zdravotnícke pomôcky / Medical devices
  MIMC Mlieko, mliečne výrobky a mledzivo / Milk, milk based products and colostrum
  OBJK Objemové krmivá /
  OTHER Iné výrobky (prosím špecifikovať) / Other products (please specify)
  PAP Spracovaná živočíšna bielkovina (kategória 3) / Processed animal protein (Category 3)
  PETC Konzervované krmivo pre spoločenské zvieratá (konzervy) / Canned petfood
  PETD Žuvačky pre psov / Petfood: dogchews
  PETFI Chuťové prísady na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá / Flavouring innards for petfood
  PETP Spracované krmivo pre spoločenské zvieratá, iné ako konzervy / Processed petfood other than canned petfood
  PETR Surové krmivo pre spoločenské zvieratá / Raw petfood
  PHARM Farmaceutické výrobky / Pharmaceutical products
  RAW Iné nespracované živočíšne vedľajšie produkty / Other unprocessed ABP
  RMUK Rybia múčka /
  SERE Konské sérum / Serum of equidae
  SLHBP Živočíšne vedľajšie produkty z bitúnkov (iné) / Slaughterhouse by-products (other)
  TAXP Vypchávanie zvierat / Taxidermy products
  TCAP Fosforečnan trivápenatý / Tricalcium phosphate
  WHBF Vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie / wool, hair, pig bristle, feather
  WWT Materiály získané pri spracovaní odpadových vôd / Material collected from waste water treatment

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.