Schválené / registrované prevádzkarne

English

Zoznamy schválených prevádzkarni na vedľajšie živočíšne produkty

Zoznamy schválených prevádzkarni na živočíšne vedľajšie produkty

Zoznamy prevádzkarní, činností, fariem a pod. sú vedené podľa nariadenia Európskeho spoločenstva a Rady. č.1069/2009


Sekcia I. Zariadenia na predbežné spracovanie a sklady VŽP - [Establishments  carrying out Intermediate activities and plants storing ABP] (Art. 24 of Reg. 1069/2009)

Sekcia II. Sklady odvodených produktov - [Establishments or plants for the storage of derived products] (Art. 24 of Reg. 1069/2009)

Sekcia III. Spaľovne/Spoluspaľovne/Energetické spaľovacie zariadenia - [Incineration, Co-incineration plants, Combustion plants] (Art. 24 of Reg. 1069/2009)

Sekcia IV. Spracovateľské závody - [Processing plants] (Art. 24 of Reg. 1069/2009)

Sekcia V. Oleochemické závody - [Oleo-chemical plants] (Art. 23 of Reg. 1069/2009)

Sekcia VI. Zariadenia na výrobu bioplynu - [Biogas plants] (Art. 24 of Reg. 1069/2009)

Sekcia VII. Výrobne kompostu - [Composting plants] (Art. 24 of Reg. 1069/2009)

Sekcia VIII. Výrobne krmív pre spoločenské zvieratá - [Petfood plants] (Art.  24 of Reg. 1069/2009)

Sekcia IX. Technické závody - [Establishments or plants handling ABP or DP for purposes outside the feed chain] (Art. 23 of Reg. 1069/2009)

 1. Krv, krvné produkty, zdravotnícke pomôcky - [Blood, blood products, medical devices] (0)
 2. Krv a krvné produkty z koní - [Blood and blood products from equidae] (0)
 3. Surové kože a kožky a výrobky z nich, garbiarne - [Hides and skins and products thereof, tanning activities] (7) posledná zmena dňa 2.7.2018
 4. Lovecké trofeje, trofeje pre preparátorské účely a ostatné - [Game trophies, trophies for taxidermy purposes and other preparation] (7) posledná zmena dňa 13.7.2023
 5. Vlna, srsť, štetiny ošípaných, perie, časti peria - [Wool, hair, pig bristles, feathers, parts of feathers and down] (1) posledná zmena dňa 27.5.2008
 6. Včelárske výrobky - [Apiculture by-products] (8) posledná zmena dňa 2.3.2022
 7. Kostí, rohy, kopytá, paznechty a výrobky z nich - [Bone, bone products, horns, horn products, hooves, hoof products] (0)
 8. Mlieko, mledzivo, mliečne výrobky a výrobky získaných z mlieka a mledziva - [Milk, milk-based products, milk-derived products, colostrums, colostrums-based products] (27) posledná zmena dňa 1.2.2023
 9. Iné - [Other] (10) posledná zmena dňa 25.5.2022

Sekcia X. Registrovaní špecifickí užívatelia - [Registered users of ABP and DP for specific purposes] (Art. 17 and 18  of Reg. 1069/2009)

 1. Použitie pre diagnostické, vzdelávacie ... - [Use for diagnostic, educational ...] (25) posledná zmena dňa 28.8.2023
 2. Použitie pre zoo a cirkusové zvieratá - [Use for zoo/circus animals] (17) posledná zmena dňa 18.9.2023
 3. Použitie pre zdochlinožravé vtáky - [Use for necrophagous birds] (0)
 4. Použitie pre iné voľne žijúce zvieratá - [Use for other wild animals] (3) posledná zmena dňa 25.10.2022
 5. Ostatné kŕmne použitie - [Other special feeding uses] (0)
  - Plazy a dravé vtáky - [Use for reptiles and birds of prey] (9) posledná zmena dňa 3.3.2023
  - Kožušinové zvieratá - [Use for fur animals] (1) posledná zmena dňa 2.6.2022
  - Psov v schválených chovateľských staniciach a uznaných svorkách - [Use for dogs recognised kennels or packs of hounds] (516) posledná zmena dňa 22.9.2023
  - Spoločenská zvieratá - [Pet animals] (413) posledná zmena dňa 26.9.2023
  - Psy a mačky v útulkoch - [Dogs and cats in shelters] (18) posledná zmena dňa 22.9.2023
 6. Iné použitie - [Other uses] (0)
  - Červy a larvy pre rybolov - [Use for maggots for fishing bait] (0)
  - Zapracovanie spracovanej živočíšnej bielkoviny - [] (22) posledná zmena dňa 10.5.2023
  - Kŕmenie so spracovanou živočíšnou bielkovinou - [] (1) posledná zmena dňa 15.2.2023

Sekcia XI. Zberné strediská - [Collection centres] (Art. 23 of Reg. 1069/2009)

Sekcia XII. Výroba organických hnojív a zúrodňujúcich látok  - [Establishments manufacturing organic fertilisers or soil improvers] (Art. 24 of Reg. 1069/2009)

Sekcia XIII. Ostatné registrované subjekty - [Other registered operators] (Art. 23  of Reg. 1069/2009)

 1. Kozmetické výrobky - [Establishments or plants placing on the market cosmetic products] (2) posledná zmena dňa 24.8.2021
 2. Implementácia zdravotníckych pomôcok - [Establishments or plants placing on the market active implantable medical devices] (0)
 3. Uvádzanie na trh zdravotníckych zariadení - [Establishments or plants placing on the market medical devices] (0)
 4. Diagnostické zdravotnícke pomôcky - [Establishments or plants placing on the market in vitro diagnostic medical devices] (1) posledná zmena dňa 11.4.2022
 5. Veterinárne lieky - [Establishments or plants placing on the market veterinary medicinal products] (1) posledná zmena dňa 1.6.2021
 6. Lieky - [Establishments or plants placing on the market medicinal products] (2) posledná zmena dňa 26.10.2022
 7. Medziprodukty - [Establishments or plants handling intermediate products] (0)
 8. Prepravcovia - [Registered transporters] (388) posledná zmena dňa 11.9.2023
 9. Obchodníci - [Registered traders] (94) posledná zmena dňa 27.7.2023
 10. Iné - [Other] (10) posledná zmena dňa 22.9.2023
 11. Regulácia živočíšnych škodcov - [Animal pest control activities] (76) posledná zmena dňa 7.7.2023
 12. Cintoríny, mŕtvych spoločenských zvierat - [Cemeteries, dead pet animals] (5) posledná zmena dňa 11.2.2022

Zoznamy schválených prevádzkarni vedené podľa ostatnej legislatívy


Odosielanie VŽP v rámci spoločenstva - článok 48 nariadenia 1069/2009Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.