Schválené / registrované prevádzkarne

English

Registrované potravinárske prevádzkarne (SK) -     Zberné strediská pre ulovenú voľne žijúcu zver [ Wild game animals collection centres ]

.


Zberné strediská pre ulovenú voľne žijúcu zver [ Wild game collection centres ]

Povinná registrácia podľa § 40, ods. 4, písm. g, zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivostiMajiteľ / Prevádzkovateľ / Owner Miesto / Place Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Druhy / Species Pridružené činnosti / Associated activities Poznámky / Remarks
AGRO - MOLD akciová spoločnosť so sídlom Rožňavská 21, 045 01 Moldava nad Bodvou
045 01 Debraď, časť Hatiny č. 177
Debraď Košice-okolie Košický VVZ    
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ, Jovická č.2, 048 01 Rožňava
053 34 Stará Voda, okr. Gelnica
Stará Voda Gelnica Košický VVZ    
Venatus-Ligna s.r.o., Inovecká 38, 949 01 Nitra
958 53 Skačany, katastr. číslo 4036
Skačany Partizánske Trenčiansky VVZ    
Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, OZ Slovenská Ľupča
976 63 Predajná
Predajná Brezno Banskobystrický VVZ    
Lesy SR š.p., Banská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, OZ Rimavská Sobota
980 23 Teplý Vrch 54
Teplý Vrch Rimavská Sobota Banskobystrický VVZ    
AB Laz s.r.o., Badín č. 655, 976 32 Badín
AB Laz, Ábelová 186, 985 13 Ábelová
Ábelová Lučenec Banskobystrický MVZ, VVZ    
AGROFARMA spol. s r. o.,018 56 Červený Kameň
AGROFARMA spol. s r. o., 018 56 Červený Kameň, Zberné stredisko zveriny
Červený Kameň Ilava Trenčiansky VVZ    
Ján Pankúch - AGROPANK, 087 01 Kračúnovce 105
AGROPANK, kataster Lúčka č. 176, časť "Močarnice", 087 01 Kračúnovce 105
Kračúnovce Svidník Prešovský VVZ Pozastavená   
ITALZVER s.r.o., Svätoplukovo 533, 951 16 Svätoplukovo
Agropartner farma Rohožník, Dušnica 407, 906 38 Rohožník
Rohožník Malacky Bratislavský MVZ, VVZ    
Anton Jevočin - JEVIS, Jarková 395/21, 090 01Stropkov
Anton Jevočin - JEVIS, Mlynská 20,09101 Stropkov
Stropkov Stropkov Prešovský VVZ    
ITALZVER s.r.o., Svätoplukovo 533, 951 16 Svätoplukovo
Areál Agrodružstva Turňa, 044 02 Turňa nad Bodvou 354
Turňa nad Bodvou Košice-okolie Košický MVZ, VVZ    
Slavomíra Čipkárová, Mlynská 22, 053 61 Spišské Vlachy
Areál AGROKARPATY s.r.o.
Plavnica Stará Ľubovňa Prešovský VVZ    
Biely potok, akciová spoločnosť, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Biely potok, a. s., Tŕstie 24, 018 22 Pružina
Tŕstie Považská Bystrica Trenčiansky VVZ    
Robert Erteľ, Budiš 83, 038 23
Budiš 83, 038 23
Budiš Turčianské Teplice Žilinský VVZ    
Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, OZ Revúca
Cintorínska 1753, 982 01 Tornaľa
Tornaľa Revúca Banskobystrický VVZ    
Lesy SR š.p., Banská Bystrica, OZ Smolenice - LS Píla
Častá
Častá Pezinok Bratislavský VVZ    
Juraj Kelecsényi-Autodoprava M&T, Za školou 7, 935 05 Pukanec
Čierne blato 55, 935 05 Pukanec
Pukanec Levice Nitriansky VVZ    
ITALZVER s.r.o., Svätoplukovo 533, 951 16 Svätoplukovo
Dolná Slatinka 538, 984 01 Lučenec
Dolná Slatinka Lučenec Banskobystrický MVZ, VVZ    
Ing. Viktor Zubaj
EKOFARMA Breziny - zberné stredisko, Breziny 133, 962 61 Dobrá Niva
Breziny Zvolen Banskobystrický VVZ    
Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, Nám. SNP 8,OZ Sobrance, Kupeľská 69, 073 01 Sobrance
ES Sečovce, Kollárová 454,
Sečovce Trebišov Košický VVZ    
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ, Jovická č.2, 048 01 Rožňava
Exp. Sklad Bánovce n./B., Partizánska 918/ 71
Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky VVZ    
FISH&AGRO farma, s.r.o., Jilemnického 56/30, 020 61 Lednické Rovne
FISH&AGRO farma, s.r.o. Jilemnická 56/30, 020 61 Lednické Rovne, Zberné stredisko zveriny
Lednické Rovne Púchov Trenčiansky VVZ    
Gemerlovex a.s., Mikzatha 43, 979 01 Rimavská Sobota
Gemerlovex a.s., Mikzatha 43, 979 01 Rimavská Sobota
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický VVZ    
Lesy SR š.p., Banská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, OZ Čierny Balog
Hronec, 976 52 Čierny Balog
Čierny Balog Brezno Banskobystrický VVZ    
CIRUShunt, s.r.o. Karpatské námestie 17/7772, Bratislava - mestská časť Rača
Chladiarenský box, umiestnený na pozemku Mestské lesy Bratislava, pri horárni na Peknej ceste Bratislava-Krasňany
Bratislava Bratislava Bratislavský VVZ    
AGROMA Chvojnica spol. s r.o., Chvojnica 54, 972 13 Chvojnica
Chvojnica 54, 972 13 Chvojnica
Chvojnica Prievidza Trenčiansky VVZ    
Ing. Juraj Koch, B. S. Timravy 948/1, 010 08 Žilina
Ing. Juraj Koch, Kolárovská 1489, 014 01 Bytča
Bytča Bytča Žilinský VVZ    
ITALZVER s.r.o., Svätoplukovo 533, 951 16 Svätoplukovo
ITALZVER s.r.o., 090 03 Ladomírová 197
Ladomírová Svidník Prešovský VVZ    
ITALZVER s.r.o., Svätoplukovo 533, 951 16 Svätoplukovo
ITALZVER s.r.o., 962 44 Litava č.290
Litava Zvolen Banskobystrický VVZ    
ITALZVER s.r.o., Svätoplukovo 533, 951 16 Svätoplukovo
ITALZVER s.r.o., ul. Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov
Bardejov Bardejov Prešovský VVZ    
ITALZVER s.r.o., Svätoplukovo 533, 951 16 Svätoplukovo
ITALZVER s.r.o., ZBERNÉ STREDISKO, kataster Lúčka č.176 časť "Močarnice" Kračúnovce, 087 01
Kračunovce Svidník Prešovský VVZ    
ITALZVER s.r.o., Svätoplukovo 533, 951 16 Svätoplukovo
ITALZVER, s.r.o., Štefánikova 59, 053 04 Spišské Podhradie
Spišské Podhradie Levoča Prešovský VVZ    
Vojenské lesy a majetky SR š.p., Pliešovce, Lesnícka 23
Jablonové č. 93 Záhorie
Malacky Malacky Bratislavský VVZ    
Slavomíra Čipkárová, Mlynská 22, 053 61 Spišské Vlachy
Janes s.r.o., Duchnovičova 529, 068 01 Medzilaborce
Medzilaborce Medzilaborce Prešovský VVZ    
Karpatská Lesnícka Spoločnosť. a. s., Tekovská Breznica 283/1, 966 52 Tekovská Breznica
Karpatská Lesnícka Spoločnosť a. s., Tekovská Breznica 283/1, 966 52 Tekovská Breznica
Tekovská Breznica Žarnovica Banskobystrický VVZ    
Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, Nám. SNP 8, 975 66 B. Bystrica, OZ Levice
Koháryho 2, 934 01 Levice
Levice Levice Nitriansky VVZ    
Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, OZ Prievidza
Lesná správa Duchonka, zberňa Kulháň, BN - 4
Prašice Bánovce nad Bebravou Trenčiansky VVZ    
Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, OZ Prievidza
Lesná správa Duchonka, zberňa Kulháň, BN - 7
Prašice Bánovce nad Bebravou Trenčiansky VVZ    
Lesy SR, š.p, OZ Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Lesná správa Kokošovce, Kokošovce 120, 082 52 Kokošovce
Kokošovce Prešov Prešovský VVZ    
Lesy SR, š.p, OZ Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Lesná správa Malcov, 086 06 Malcov 301
Malcov Bardejov Prešovský VVZ    
Lesy SR, š. p., OZ Levice, Koháryho 2, 934 01 Levice
Lesy SR, š. p., OZ Levice, Lesná správa Kamenín č. 607, 943 57 Kamenín
Kamenín Nové Zámky Nitriansky VVZ    
Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 91152 Trenčín
Lesy SR, š. p., ZBERNÉ STREDISKO
Kočovce Nové Mesto n.Váhom Trenčiansky VVZ    
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ, Jovická č.2, 048 01 Rožňava
Lesy SR, š.p., Odštepný závod Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance

Sobrance Sobrance Košický MVZ, VVZ    
Mestské lesy spol. s.r.o., J. Jančeka 34, 034 01 Ružomberok
Mestské lesy spol. s.r.o., J. Jančeka 34, 034 01 Ružomberok
Ružomberok Ružomberok Žilinský VVZ    
Lesy SR š.p., Banská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, OZ Topoľčianky
Mochovská 1, 934 05, Levice
Levice Levice Nitriansky VVZ    
Vojenské lesy a majetky SR š.p., Pliešovce, Lesnícka 23
OZ Malacky, Zámocká 7, 901 01 Malacky, Lesná správa Liadok, Záhorie č. 33
Malacky Malacky Bratislavský VVZ    
Lesy SR š.p., Banská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, OZ Topoľčianky
Parková 7, 951 93 Topoľčianky
Topoľčianky Zlaté Moravce Nitriansky VVZ    
Vojenské lesy š.p. OZ Kežmarok
Poľnohospodárska správa Záľubica
Záľubica Kežmarok Prešovský VVZ    
Poľnohospodárske družstvo LOMNIČKA, Tatranská 175/32, Podolínec 065 03
Poľnohospodárske družstvo LOMNIČKA, farma Lomnička
Lomnička Stará Ľubovňa Prešovský VVZ    
Poľovnícka spoločnosť SKALICA RAKOVÁ, Mazúrová 2, 909 01 Skalica
Poľovnícka spoločnosť SKALICA RAKOVÁ, Horská cesta 3017/a, 909 01 Skalica
Skalica Skalica Trnavský VVZ    
P M, s.r.o., Beňadická 3008/19
851 06 Bratislava - Petržalka
Poľovný dom, Kúpeľná 196, Jelšava
Jelšava Revúca Banskobystrický MVZ, VVZ    
Poľovnícke združenie Obyce-Machulince, Suličín-Žitavany, Kňažická 27; 951 97 Žitavany
Poľovný revír Obyce-Machulince-Žitavany-Suličín
Žitavany Zlaté Moravce Nitriansky MVZ, VVZ    
Lesy SR š.p., Banská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, OZ Rimavská Sobota
Potravinárska 1855, 979 01 Rimavská Sobota
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický VVZ    
Poľovnícke združenie CONDRIENA; Škultétyho 184/14, 958 01 Partizánske
PR Remata I, zberné stredisko Tajovského 648, 972 31 Jalovec
Jalovec Prievidza Trenčiansky VVZ    
Putifar s.r.o., Svätojánska 334, 029 43 Zubrohlava
Putifar s.r.o., areál AGROSPOL, Diviaky nad Nitricou
Diviaky nad Nitricou Prievidza Trenčiansky VVZ    
Slovenský poľovnícky zväz PZ POLE-LES
PZ Nevidzany
Nevidzany Zlaté Moravce Nitriansky VVZ    
Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, OZ Revúca
Rákoš 114, 049 61 Rákoš
Rákoš Revúca Banskobystrický VVZ    
Roman Škerlec - SHR
Roman Škerlec - SHR
Balog nad Ipľom Veľký Krtíš Banskobystrický VVZ    
Slavomíra Čipkárová, Mlynská 22, 053 61 Spišské Vlachy
Spišské Vlachy, Hornádska ul.
Spišské Vlachy Spišská Nová Ves Košický VVZ    
balea hunt, s.r.o., Edelényska 1992/7, 048 01 Rožňava
Šafárikova 106, 048 01 Rožňava
Rožňava Rožňava Košický VVZ    
Lesy SR š.p., Banská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, OZ Čierny Balog
Šaling, 976 52 Čierny Balog
Čierny Balog Brezno Banskobystrický VVZ    
ITALZVER s.r.o., Svätoplukovo 533, 951 16 Svätoplukovo
Širkovce 980 02, osada Petreš
Širkovce Rimavská Sobota Banskobystrický VVZ    
Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, Nám. SNP 8, 975 66 B. Bystrica, OZ Kriíváň
Štefánikova ul. 10, 985 01 Kalinovo
Kalinovo Poltár Banskobystrický VVZ    
Lesy SR š.p., Banská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, OZ Rožňava, Jovícka 2, 048 01 Rožňava
Štítnická 23, 048 01 Rožňava
Rožňava Rožňava Košický VVZ    
ITALZVER s.r.o., Svätoplukovo 533, 951 16 Svätoplukovo
Švermová 1215/1, 069 01 Snina
Snina Snina Prešovský VVZ    
TAURIS, a.s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota
TAURIS, a.s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický MVZ, VVZ    
PZ Kráľa Mateja, Gemer, Tornaľa 982 01, mestská časť Behynce - Vinica
Tornaľa, Behynce - Vinica 982 01
Tornaľa Revúca Banskobystrický VVZ    
Slavomíra Čipkárová, Mlynská 22, 053 61 Spišské Vlachy
ul. Podhradie 1/1, 086 33 Zborov
Zborov Bardejov Prešovský VVZ    
Lesy SR, š.p., Banská Bystrica, Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, OZ Semenoles, ul. Pri železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok
ul. Pri železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok, Luštiareň 1
Liptovský Hrádok Liptovský Mikuláš Žilinský VVZ    
ITALZVER s.r.o., Svätoplukovo 533, 951 16 Svätoplukovo
Ulica 13. Januára 500/3
Poltár Poltár Banskobystrický VVZ    
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
UVL ÚZ pre chov a choroby rýb, včiel a poľ. zveri, 044 42 Rozhanovce
Rozhanovce Košice-okolie Košický VVZ    
EKOL PD, s.r.o., J. Kráľa 174/5, 971 01 Prievidza
V. B. Nedožerského 153/72, 972 12 Nedožery - Brezany
Nedožery - Brezany Prievidza Trenčiansky VVZ    
ITALZVER s.r.o., Svätoplukovo 533, 951 16 Svätoplukovo
Veľké Straciny 87
Veľké Straciny Veľký Krtíš Banskobystrický VVZ    
VENATORING s.r.o., Bernolákova 2046/5, 958 44 Topoľčany
VENATORING s.r.o., Klátová Nová Ves - Cibajky
Klátová Nová Ves Partizánske Trenčiansky VVZ    
ITALZVER s.r.o., Svätoplukovo 533, 951 16 Svätoplukovo
Zámočnícka 20, 068 01 Medzilaborce
Medzilaborce Medzilaborce Prešovský VVZ    
PO Pokrok Zemplín, 076 32 Malá Bara 53, Malá Bara
Zberňa Malá Bara 53; 076 32Malá Bara
Malá Bara Trebišov Košický VVZ    
Lesy SR š.p., OZ Prievidza, Švéniho 7 Prievidza
Zberňa zveri, Expedičný sklad dreva Veľké Uherce, Veľké Uherce 700, 958 03 Partizánske
Veľké Uherce Partizánske Trenčiansky VVZ    
Poľovnícka spoločnosť GAJON, Rimavská Seč 123, 980 42 Rimavská Seč
Zberňa zveriny - Rimavská Seč 123, 980 42 Rimavská Seč
Rimavská Seč Rimavská Sobota Banskobystrický VVZ    
Štefan Koncz, Lenka 50, 89980 Lenka
Zberňa zveriny - Štrkovisko Abovce, 980 44 Abovce
Abovce Rimavská Sobota Banskobystrický VVZ    
PZ-LUNA, Mierová 364/9, 076 31 Streda nad Bodrogom
Zberňa zveriny, Nová 212, 076 35 Somotor
Somotor Trebišov Košický VVZ    
Borra, s.r.o., Ľubianka 723, 972 47
Zberňa zveriny, Štefánikova 747, 956 31 Krušovce
Krušovce Topoľčany Nitriansky MVZ, VVZ    
SIBS MV s.r.o., Hutnícka 2713/10, 052 01 Spišská Nová Ves
Zberňa zveriny-Duklianska 3136, 05201 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Košický MVZ, VVZ    
Poľovné združenie SNP Dačov Lom
Zberné stredisko
Dačov Lom Veľký Krtíš Banskobystrický VVZ Pozastavená   
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo
Zberné stredisko - AGROSPOL Hontianske Nemce
Hontianske Nemce Krupina Banskobystrický VVZ    
ZVEREX, s.r.o., Nitrianska 1757, Šaľa
Zberné stredisko - Borský Mikuláš
Borský Mikuláš Senica Trnavský VVZ    
Poľovnícky spolok pri urbároch Cígeľ - Sebedražie - Koš
Zberné stredisko - Cígeľ
Cígeľ Prievidza Trenčiansky VVZ    
Obecné lesy Dobrá Niva s.r.o., Námestie SNP 45/5, 962 61 Dobrá Niva
Zberné stredisko - Dobrá Niva, Námestie SNP 45/5, 962 61 Dobrá Niva
Dobrá Niva Zvolen Banskobystrický VVZ    
Ján Španiel
Zberné stredisko - Horné Plachtince
Horné Plachtince Veľký Krtíš Banskobystrický VVZ    
Poľovnícky spolok Háje
Zberné stredisko - Kamenec pod Vtáčnikom
Kamenec pod Vtáčnikom Prievidza Trenčiansky VVZ    
VLM SR š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Zberné stredisko - Kamenica nad Cirochou
Kamenica nad Cirochou Humenné Prešovský VVZ    
VLM SR š.p., Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Zberné stredisko - Kamenný vrch
Kamenný vrch Zvolen Banskobystrický VVZ    
Technická Univerzita Zvolen, Vysokoškolský lesnícky podnik, Študentská 20, 960 16 Zvolen
Zberné stredisko - Lesná správa Budča, ul. SNP 371
Budča Zvolen Banskobystrický VVZ    
LUTEUS SK, s.r.o., Budča 422, 962 33 Budča

Zberné stredisko – LUTEUS SK, s.r.o., Budča 422, 962 33 Budča

Budča Zvolen Banskobystrický VVZ    
ZVEREX, s.r.o., Nitrianska 1757, Šaľa
Zberné stredisko - Medzilaborce SAD
Medzilaborce Medzilaborce Prešovský VVZ    
Poľovnícke združenie Bojnice
Zberné stredisko - Opatovce nad Nitrou
Opatovce nad Nitrou Prievidza Trenčiansky VVZ    
ZVEREX, s.r.o., Nitrianska 1757, Šaľa
Zberné stredisko - Senica, Ul. Priemyselná 284
Senica Senica Trnavský VVZ    
Poľovnícke združenie ROKOŠ, Diviaky nad Nitricou 144, 972 25
Zberné stredisko 972 24 Diviacka Nová Ves 644
Diviacka Nová Ves Prievidza Trenčiansky VVZ    
Poľovnícka spoločnosť Pustý chotár, Cesta na Klanec 72, 841 03 Bratislava
Zberné stredisko- Medovarce, Medovarce 26, 962 65 Medovarce
Medovarce Krupina Banskobystrický VVZ    
PANRA-KARPATIA s.r.o., 082 15 Chmeľov 210
Zberné stredisko Okrúžna- priestory PD
Chmeľov Prešov Prešovský VVZ    
Slavomíra Čipkárová, Mlynská 22, 053 61 Spišské Vlachy
Zberné stredisko Poltár - Maštinec, 987 01 Poltár
Poltár Poltár Banskobystrický VVZ    
Roľnícke družstvo „Veľká Rača", 023 01 Oščadnica
Zberné stredisko pre ulovenú voľne žijúcu zver, areál RD Veľká Rača, 023 01 Oščadnica
Oščadnica Čadca Žilinský VVZ    
Ing. Juraj Koch, B. S. Timravy 948/1, 010 08 Žilina
Zberné stredisko zveriny, parcela č. KN 24 KÚ Mikušovce
Mikušovce Ilava Trenčiansky VVZ    
Vojenské lesy a majetky SR š.p., OZ Kamenica nad Cirochou 32
Zberné stredisko, 072 32 Jovsa
Jovsa Michalovce Košický VVZ    
LUTEUS , s.r.o. Mičinská cesta 764/4, 974 01 Banská Bystrica, prevádzka 962 33 Budča č. 422
ZS 049 32 Kunová Teplica 210
Kunova Teplica Rožňava Košický VVZ    
Poľovnícke združenie PODKARPATSKÉ POLE Pezinok, SNP 14/18, 900 91 Limbach
ZS Limbašská cesta 2, 902 03 Pezinok
Pezinok Pezinok Bratislavský VVZ    
Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8., 975 66 Banská Bystrica, OZ Žarnovica
Železničná 1, 966 81 Žarnovica
Žarnovica Žarnovica Banskobystrický VVZ    

počet prevádzkarní : (106)Vysvetlivky -  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  ACEN Zberné strediská / Assembly centres
  BIAC Prevádzkarne, zariadenia a strediská / Bodies, institutes and centres
  CIRC Cirkus/Putovná výstava /
  DEAL Sprostredkovatelia obchodu / Dealers
  DEZ Dezinfekcia dopravných prostriedkov /
  ECAPT Tímy na odber a produkciu embryí / Embryo collection and production teams
  EFP Prevádzkarne pre hydinu / Establishments for poultry
  FCHOV Farmové chovy /
  CHNZ Chov nebezpečných zvierat /
  ICHOVY Iné registrované chovy /
  ISK Inseminačné stanice kancov /
  KMPZ Kontrolne miesta pri preprave zvierat /
  NOSNICE Chov nosníc /
  ODCHYT Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat /
  POKUS Pokusné zariadenia /
  QFAC Karanténne zariadenia alebo strediská / Quarantine facilities or centres
  QFAP Karanténne zariadenia pre spoločenské zvieratá / Quarantine facilities for pets
  RYBY Chov rýb / Fish farming
  SCALS Inseminačné stanice na odber a skladovanie spermy / Semen collection and storage centres
  SHELP Útulky pre spoločenské zvieratá / Shelters for pets
  VMK Výroba medikovaných krmív /
  VYVE Vystavovanie verejnosti /
  ZADR Zachovanie druhu /
  ZACHZ Záchrana chránených živočíchov /

Skratka Vysvetlivky -  Výrobky, Poznámky  / Product types,  Remarks
  AB Vtáky iné ako hydina /
  Akv. ryby Akvarijné ryby /
  B Hovädzí dobytok / Bovine
  Bažant Bažant /
  Bezstav. Bezstavovce /
  C Kozy / Caprine
  Daniel Daniel /
  Diviak Diviak /
  DodZ Dodávateľské zariadenia /
  Ex. vtáky Exotické vtáky /
  fG Suchozemské cicavce z farmových chovov, iné ako domáce kopytníky / Farmed land mammals other than domestic ungulates
  Fretky Fretky /
  G Zver / Game
  H Kone / Horses
  Hlodavce Hlodavce /
  chov Chov /
  ChovZ Chovné zariadenia /
  Jeleň Jeleň /
  KAP Kaprovité ryby / Cyprinids
  Korytnačky Suchozemské korytnačky /
  Králiky Králiky /
  L Zajacovité / Lagomorphs
  liah Liaheň /
  LOS Lososovité ryby / Salmonids
  Mačky Mačky /
  Muflón Muflón /
  MVZ Malá voľne žijúca zver /
  O Ovce / Ovine
  Obojziv. Obojživelníky /
  odber Odber /
  P Ošípané / Porcine
  Plazy Plazy /
  PokZ Pokusné zariadenie /
  PokZCh Pokusné zariadenie s chovom pre vlastnú potrebu /
  produk Produkcia /
  Psy Psy /
  R Bežce / Ratite
  Rab Králiky / Rabbits
  RabP Zajac poľný / Field hare
  Rat. Zv. Raticová zver /
  rozm Rozmnožovanie /
  RYB Iné ryby /
  S Nepárnokopytníky / Solipeds
  Slach šľachtenie, plemenitba a produkcia plemenných zvierat /
  sn Slimáky / Snails
  Sport športové alebo iné využitie /
  Srnec Srnec /
  Terar. žv. Teráriové živočíchy /
  VVZ Veľká voľne žijúca zver /
  Vystav Vystavovanie pre verejnosť /
  wA Voľne žijúca pernatá zver / Wild birds
  wdA Ailuropoda melanoleuca (panda veľká) /
  wdAm Amphibia ( obojživeľníky) /
  wdAr Arachnida (pavúkovce) /
  wdC Canidae (psovité) /
  wdF Felidae (mačkovité) /
  wdH Hyenidae (hyenovité) /
  wdCh Chondrichtyes (paryby) /
  wdM Mustelidae (lasicovité) /
  wdRe Reptilia (plazy) /
  wdU Ursidae (medveďovité) /
  wdV Viverridae (cibetkovité) /
  wG Voľne žijúce suchozemské cicavce, iné ako voľne žijúce kopytníky a voľne žijúce zajacovité / Wild land mammals other than wild ungulates and wild lagomorphs
  wL Voľne žijúce zajacovité / Wild lagomorphs
  wU Voľne žijúce kopytníky / Wild ungulates
  Zajac Zajac poľný /
  ZFCH Zver z farmových chovov /
  Zispr získavanie produktov vrátane výroby jatočných tiel /

 


Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.