Schválené / registrované prevádzkarne

English

Schválené potravinárske prevádzkarne (EU) - SEKCIA XIII.   Ošetrené žalúdky, mechúre a črevá [ Treated stomachs, bladders and intestines ]

Aktualizované dňa 23.11.2023


Spracovateľská prevádzkareň [ Processing plant ]

Zoznam prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení



Schvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kategória, činnost / Category Pridružené činnosti / Associated activities Druhy / Species Poznámky / Remarks
4054 Cortina Slovakia, s.r.o.
Šaľa Šaľa Nitriansky PP RW B, P   st 
624 DANUBIUS spol. s r.o.
Komárno Komárno Nitriansky PP CP, CS, PP, RW, SH B, P   mp, rafg, st 
3053 F.N.B., s.r.o.
Partizánske Partizánske Trenčiansky PP CS P   st 
8010 Ing. Stanislav Marcinek
Gelnica Gelnica Košický PP CP, CS, MM, PP, SH B, P   st, mp, rafg 
26 ISTERMEAT a.s.
Dunajská Streda Dunajská Streda Trnavský PP CP, CS, MM, MP, PP, SH B, P   rafg, st, mp 
4052 JA-PaG, s.r.o.
Šaľa Šaľa Nitriansky PP CS, RW B, O, P   st 
40512 JOLI s. r. o.
Diakovce Šaľa Nitriansky PP CS, RW DU   st 
2046 MADRA, s.r.o.
Kočín Piešťany Trnavský PP DU   st 
4071 MATEJOV s.r.o.
Zlaté Moravce Zlaté Moravce Nitriansky PP CP, PP, SH P   mp, rafg, st 
4038 Mäso Melek, s.r.o., Melek 231, 952 01 Melek
Melek Nitra Nitriansky PP CP, CS, PP, SH P   mp, rafg, st 
70615 Mäsovýroba Teplica, s.r.o.
Spišská Teplica Poprad Prešovský PP CP, CS, MM, MP, PP B   mp, rafg, st 
8 Mäspoma spol s.r.o.
Prešov Prešov Prešovský PP ALL   st 
6090 Mäspoma spol.s r.o.
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický PP P   st 
4041 MIRAN s.r.o.
Šurany Nové Zámky Nitriansky PP CP, CS, PP, SH P   st, rafg 
20101 omran s.r.o.
Lehnice Dunajská Streda Trnavský PP RW   st 
3054 PEERFECTLY s. r. o.
Partizánske Partizánske Trenčiansky PP CP, CS, PP, SH B   mp, rafg, st 
8102 Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
Spišské Tomášovce Spišská Nová Ves Košický PP CP, CS, PP, SH B, P   mp, rafg, st 
2032 QUAMREX s. r. o., bitúnok Hlohovec
Hlohovec Hlohovec Trnavský PP CS, SH B, P   st 
10 SLOV-ITAL spol. s r.o.
Cabaj-Čápor Nitra Nitriansky PP B, P   st 
3031 SVAMAN spol. s r.o.
Myjava Myjava Trenčiansky PP CP, CS, PP, SH B, P   bl, rafg, st 
30718 Viawork.eu, s.r.o.
Diviacka Nová Ves Prievidza Trenčiansky PP CP, CS, MP, PP, RW B, P   mp, rafg, st 

počet prevádzkarní : (21)


Skratka Vysvetlivky-  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  CC Zberné stredisko / Collection centre
  CCC Osobitne povolené zberné strediská a garbiarne / Specifically authorised collection centres and tanneries
  CP Rozrábkareň / Cutting plant
  CS Chladiarenský (mraziarenský) sklad / Cold store
  EPC Triediareň vajec / Egg packing centre
  FFPH Prevádzkareň pre čerstvé produkty rybolovu / Fresh fishery products plant
  GHE Prevádzkareň na manipuláciu so zverou / Game handling establishment
  LEP Prevádzkareň na tekuté vajcia / Liquid egg plant
  MM Prevádzkareň na mleté mäso / minced meat establishment
  MP Prevádzkareň na mäsové prípravky / meat preparation establishment
  MSM Prevádzkareň na mechanicky separované mäso / Mechanically separated meat establishment
  PP Spracovateľská prevádzkareň / Processing plant
  RW Prebaľovacia prevádzkareň / Re-wrapping establishment
  SH Bitúnok / Slaughterhouse
  WM Veľkoobchodný trh / Wolesale market

SkratkaVysvetlivky Živočíšne druhy / Species
  A Hydina / Poultry
  ALL Všetky druhy / All species
  B Hovädzí dobytok / Bovine
  C Kozy / Caprine
  DU Domáci kopytníci / Domestic ungulates
  fG Suchozemské cicavce z farmových chovov, iné ako domáce kopytníky / Farmed land mammals other than domestic ungulates
  FP Produkty rybolovu / Fishery products
  G Zver / Game
  L Zajacovité / Lagomorphs
  O Ovce / Ovine
  P Ošípané / Porcine
  R Bežce / Ratite
  S Nepárnokopytníky / Solipeds
  sn Slimáky / Snails
  wA Voľne žijúca pernatá zver / Wild birds
  wG Voľne žijúce suchozemské cicavce, iné ako voľne žijúce kopytníky a voľne žijúce zajacovité / Wild land mammals other than wild ungulates and wild lagomorphs
  wL Voľne žijúce zajacovité / Wild lagomorphs
  wU Voľne žijúce kopytníky / Wild ungulates

Skratka Poznámky/Remarks
  bl Produkty z krvi / Blood products
  fl Žabacie stehienka / Frogs´legs
  M Mliečne výrobky / Milk products
  mp Mäsové výrobky / Meat products
  pap Mäsové výťažky a všetky sušené produkty získané z mäsa / Meat extracts and any powdered products derived from meat
  rafg Škvarené živočíšne tuky a oškvarky / Rendered animal fats and greaves
  st Ošetrené žalúdky, mechúre a črevá / Treated stomachs, bladders and intestines
  Vv Vaječné výrobky / Egg products

 


Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.