Schválené / registrované prevádzkarne

English

Schválené potravinárske prevádzkarne (EU) - SEKCIA VIII.   Produkty rybolovu [ Fishery products ]

Aktualizované dňa 24.7.2023


Spracovateľská prevádzkareň [ Processing plant ]

Zoznam prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom zneníSchvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kategória, činnost / Category Pridružené činnosti / Associated activities Druhy / Species Poznámky / Remarks
9-145 ASIAN STREET FOOD SERVICE, s.r.o.
Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou Trenčiansky PP CS, PP FP   sushi 
20112 BEMME, s.r.o., výroba studených jedál - lahôdkarské výrobky
Šamorín Dunajská Streda Trnavský PP CS FP    
1021 BOD, s.r.o.
Bratislava Bratislava 2 Bratislavský PP PP, RW FP   mp 
9-119 Cartman s.r.o., "MoshiMoshi"
Bratislava Bratislava Bratislavský PP FP   sushi 
9-136 COOP Výroba Dunajská Streda, s.r.o., Lahôdkárska výrobňa 96-991
Dunajská Streda Dunajská Streda Trnavský PP CS FP    
9-137 Eat Happy s.r.o.
Bratislava Bratislava Bratislavský PP CS FP   sushi 
9-130 EVITAL s.r.o,
Hubice Dunajská Streda Trnavský PP CS, FFPH FP    
9-139 Filo Vojtech, s.r.o., Výroba studených jedál - lahôdkarské výrobky
Veľké Blahovo Dunajská Streda Trnavský PP CS FP    
6016 FIT MEAL FACTORY
Vlkanová Banská Bystrica Banskobystrický PP CS, PP FP   mp 
10155 FOOD LOGISTIC s.r.o.
Ploské Košice-okolie Košický PP RW FP   prebaľovanie nespracovaných/spracovaných produktov rybolovu 
9-144 Garant SK, s.r.o.
Bratislava Bratislava Bratislavský PP CS, PP FP   mp, sushi / sashimi 
6132 GASTRO SK, s. r. o.
Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Banskobystrický PP CS, PP FP   mp, FP 
9-133 Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. v skratke HBP, a. s. Agro Rybia Farma, odštepný závod
Handlová Prievidza Trenčiansky PP CS, FFPH FP    
9-118 KORO, s.r.o.
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický PP PP FP   mp 
625 NOVOFRUCT SK, s.r.o.
Nové Zámky Nové Zámky Nitriansky PP PP FP   mp 
9-96 PERKINS a.s.
Poprad Poprad Prešovský PP CS, PP   Vv 
3084 Poctivý gazda
Púchov Púchov Trenčiansky PP CS, PP FP   mp, rafg 
9-4 PRETO Ryba, s.r.o.
Častkovce Nové Mesto n.Váhom Trenčiansky PP CS, PP, RW FP   mp, Vv 
9-94 PRETO Ryba, s.r.o.
Žilina Žilina Žilinský PP CS, PP FP   mp 
9-15 PROJEKT-MARKET s. r. o.
Kolárovo Komárno Nitriansky PP CS, RW FP    
9-92 RYBÁRSTVO – Požehy, s.r.o.
Dubové Turčianské Teplice Žilinský PP CS, FFPH, RW FP    
9-142 Rybárstvo Stupava - sádky
Stupava Malacky Bratislavský PP CS, FFPH, RW FP    
9-140 SIETE - RYBY s.r.o.
Trenčín Trenčín Trenčiansky PP CS, FFPH, RW FP    
30719 Slovenské Tradičné s.r.o.
Lehota pod Vtáčnikom Prievidza Trenčiansky PP CP, CS, MM, MP, PP FP   mp, rafg 
9-3 Slovryb, a.s.
Ružomberok Ružomberok Žilinský PP CS, FFPH    
9-141 Stupavské rybárstvo, spol. s r.o.,
Stupava Malacky Bratislavský PP CS, FFPH, RW FP    
611 TATRAKON spol. s r. o.
Poprad Matejovce Poprad Prešovský PP PP FP   mp 
9-90 TAURIS, a. s.
Košice Košice Košický PP CS, PP, RW FP   mp 
9-122 UNITAS Group, s.r.o.
Bratislava Bratislava 1 Bratislavský PP FP   sushi 
9-148 VULM s.r.o.
Bratislava Bratislava Bratislavský PP FP   želatínové kapsuly s rybím olejom 

počet prevádzkarní : (30)


Skratka Vysvetlivky-  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  CC Zberné stredisko / Collection centre
  CCC Osobitne povolené zberné strediská a garbiarne / Specifically authorised collection centres and tanneries
  CP Rozrábkareň / Cutting plant
  CS Chladiarenský (mraziarenský) sklad / Cold store
  EPC Triediareň vajec / Egg packing centre
  FFPH Prevádzkareň pre čerstvé produkty rybolovu / Fresh fishery products plant
  GHE Prevádzkareň na manipuláciu so zverou / Game handling establishment
  LEP Prevádzkareň na tekuté vajcia / Liquid egg plant
  MM Prevádzkareň na mleté mäso / minced meat establishment
  MP Prevádzkareň na mäsové prípravky / meat preparation establishment
  MSM Prevádzkareň na mechanicky separované mäso / Mechanically separated meat establishment
  PP Spracovateľská prevádzkareň / Processing plant
  RW Prebaľovacia prevádzkareň / Re-wrapping establishment
  SH Bitúnok / Slaughterhouse
  WM Veľkoobchodný trh / Wolesale market

SkratkaVysvetlivky Živočíšne druhy / Species
  A Hydina / Poultry
  ALL Všetky druhy / All species
  B Hovädzí dobytok / Bovine
  C Kozy / Caprine
  DU Domáci kopytníci / Domestic ungulates
  fG Suchozemské cicavce z farmových chovov, iné ako domáce kopytníky / Farmed land mammals other than domestic ungulates
  FP Produkty rybolovu / Fishery products
  G Zver / Game
  L Zajacovité / Lagomorphs
  O Ovce / Ovine
  P Ošípané / Porcine
  R Bežce / Ratite
  S Nepárnokopytníky / Solipeds
  sn Slimáky / Snails
  wA Voľne žijúca pernatá zver / Wild birds
  wG Voľne žijúce suchozemské cicavce, iné ako voľne žijúce kopytníky a voľne žijúce zajacovité / Wild land mammals other than wild ungulates and wild lagomorphs
  wL Voľne žijúce zajacovité / Wild lagomorphs
  wU Voľne žijúce kopytníky / Wild ungulates

Skratka Poznámky/Remarks
  bl Produkty z krvi / Blood products
  fl Žabacie stehienka / Frogs´legs
  M Mliečne výrobky / Milk products
  mp Mäsové výrobky / Meat products
  pap Mäsové výťažky a všetky sušené produkty získané z mäsa / Meat extracts and any powdered products derived from meat
  rafg Škvarené živočíšne tuky a oškvarky / Rendered animal fats and greaves
  st Ošetrené žalúdky, mechúre a črevá / Treated stomachs, bladders and intestines
  Vv Vaječné výrobky / Egg products

 


Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.