Schválené / registrované prevádzkarne

English

Schválené potravinárske prevádzkarne (EU) - SEKCIA VIII.   Produkty rybolovu [ Fishery products ]

Aktualizované dňa 28.11.2022


Prevádzkareň pre čerstvé produkty rybolovu [ Fresh fishery products plant ]

Zoznam prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom zneníSchvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kategória, činnost / Category Pridružené činnosti / Associated activities Druhy / Species Poznámky / Remarks
9-109 CENO s r.o.
Jelka Galanta Trnavský FFPH CS FP    
9-135 Dušan Reľovský
Kolačkov Stará Ľubovňa Prešovský FFPH FP    
9-130 EVITAL s.r.o,
Hubice Dunajská Streda Trnavský FFPH CS, PP FP    
9-133 Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. v skratke HBP, a. s. Agro Rybia Farma, odštepný závod
Handlová Prievidza Trenčiansky FFPH CS, PP FP    
70613 Hossa family, s.r.o.
Poprad Matejovce Poprad Prešovský FFPH CS, MP, PP, RW FP   M, mp 
9-92 RYBÁRSTVO – Požehy, s.r.o.
Dubové Turčianské Teplice Žilinský FFPH CS, PP, RW FP    
9-142 Rybárstvo Stupava - sádky
Stupava Malacky Bratislavský FFPH CS, PP, RW FP    
9-140 SIETE - RYBY s.r.o.
Trenčín Trenčín Trenčiansky FFPH CS, PP, RW FP    
9-3 Slovryb, a.s.
Ružomberok Ružomberok Žilinský FFPH CS, PP    
9-141 Stupavské rybárstvo, spol. s r.o.,
Stupava Malacky Bratislavský FFPH CS, PP, RW FP    

počet prevádzkarní : (10)


Skratka Vysvetlivky-  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  CC Zberné stredisko / Collection centre
  CCC Osobitne povolené zberné strediská a garbiarne / Specifically authorised collection centres and tanneries
  CP Rozrábkareň / Cutting plant
  CS Chladiarenský (mraziarenský) sklad / Cold store
  EPC Triediareň vajec / Egg packing centre
  FFPH Prevádzkareň pre čerstvé produkty rybolovu / Fresh fishery products plant
  GHE Prevádzkareň na manipuláciu so zverou / Game handling establishment
  LEP Prevádzkareň na tekuté vajcia / Liquid egg plant
  MM Prevádzkareň na mleté mäso / minced meat establishment
  MP Prevádzkareň na mäsové prípravky / meat preparation establishment
  MSM Prevádzkareň na mechanicky separované mäso / Mechanically separated meat establishment
  PP Spracovateľská prevádzkareň / Processing plant
  RW Prebaľovacia prevádzkareň / Re-wrapping establishment
  SH Bitúnok / Slaughterhouse
  WM Veľkoobchodný trh / Wolesale market

SkratkaVysvetlivky Živočíšne druhy / Species
  A Hydina / Poultry
  ALL Všetky druhy / All species
  B Hovädzí dobytok / Bovine
  C Kozy / Caprine
  DU Domáci kopytníci / Domestic ungulates
  fG Suchozemské cicavce z farmových chovov, iné ako domáce kopytníky / Farmed land mammals other than domestic ungulates
  FP Produkty rybolovu / Fishery products
  G Zver / Game
  L Zajacovité / Lagomorphs
  O Ovce / Ovine
  P Ošípané / Porcine
  R Bežce / Ratite
  S Nepárnokopytníky / Solipeds
  sn Slimáky / Snails
  wA Voľne žijúca pernatá zver / Wild birds
  wG Voľne žijúce suchozemské cicavce, iné ako voľne žijúce kopytníky a voľne žijúce zajacovité / Wild land mammals other than wild ungulates and wild lagomorphs
  wL Voľne žijúce zajacovité / Wild lagomorphs
  wU Voľne žijúce kopytníky / Wild ungulates

Skratka Poznámky/Remarks
  bl Produkty z krvi / Blood products
  fl Žabacie stehienka / Frogs´legs
  M Mliečne výrobky / Milk products
  mp Mäsové výrobky / Meat products
  pap Mäsové výťažky a všetky sušené produkty získané z mäsa / Meat extracts and any powdered products derived from meat
  rafg Škvarené živočíšne tuky a oškvarky / Rendered animal fats and greaves
  st Ošetrené žalúdky, mechúre a črevá / Treated stomachs, bladders and intestines
  Vv Vaječné výrobky / Egg products

 


Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.