Schválené / registrované prevádzkarne

English

Schválené potravinárske prevádzkarne (EU) - SEKCIA VII.   Živé lastúrniky [ Live bivalve molluscs ]

.


Expedičné stredisko [ Dispatch centre ]

Zoznam prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení

Nenašiel sa žiadny záznam (skúste iné parametre do vyhľadávania/prípadne zrušte filter)


 


Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.