Schválené / registrované prevádzkarne

English

Schválené potravinárske prevádzkarne (EU) - SEKCIA IV.   Zverina z voľne žijúcej zveri [ Wild game meat ]

Aktualizované dňa 6.12.2022


Prevádzkareň na manipuláciu so zverou [ Game handling establishment ]

Zoznam prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom zneníSchvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kategória, činnost / Category Pridružené činnosti / Associated activities Druhy / Species Poznámky / Remarks
8068L AGRO - MOLD akciová spoločnosť, Bitúnok na zabíjanie domácich kopytníkov s malým objemom výroby
Debraď, časť Hatiny Košice-okolie Košický GHE CP, CS, SH wU    
3025 AGROFARMA spol. s r.o., 018 56 Červený Kameň, Rozrábanie zveriny
Červený Kameň Ilava Trenčiansky GHE CP, CS wU    
6064 AGRO-IPEĽ, spol. s r.o.
Holiša Lučenec Banskobystrický GHE CP, CS, PP, SH wU    
6093L AGROTRADE, spol. s r.o.
Veľký Blh Rimavská Sobota Banskobystrický GHE SH wU    
3066 Biely potok, a. s.
Tŕstie Považská Bystrica Trenčiansky GHE CP, CS, MP, PP wU   mp 
7105L Bitúnok a rozrábkareň farma Lomnička
Podolínec Stará Ľubovňa Prešovský GHE CP, CS, SH G    
6103L Dobrá úroda, s.r.o., Bitúnok
Dačov Lom Veľký Krtíš Banskobystrický GHE CP, CS, SH wU    
2056 Elesko Forest s.r.o.
Plavecký Peter Senica Trnavský GHE CP, CS wU    
70310L Farma Toporec - bitúnok a rozrábka
Toporec Kežmarok Prešovský GHE CP, CS, SH wU    
3087 FISH & AGROFARMA s.r.o.
Lednické Rovne Púchov Trenčiansky GHE CP, CS, PP, SH wU   mp, rafg 
4035L HSH-V spol. s r. o., farma Dubina
Veľké Zálužie Nitra Nitriansky GHE CP, CS, SH fG, wU    
4025 ITALZVER s.r.o.
Levice Levice Nitriansky GHE CS wA, wG, wL, wU    
7-13 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč
Topoľčianky Zlaté Moravce Nitriansky GHE CP, CS wU    
215 LUTEUS SK, s.r.o.
Budča Zvolen Banskobystrický GHE CP, CS, RW wG, wU    
1020 MUDr.Anton Orbán
Bratislava Bratislava 2 Bratislavský GHE CP, CS, MP, PP, RW wA, wG, wL, wU   mp, rafg 
3013 PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo
Pravotice Bánovce nad Bebravou Trenčiansky GHE CP, CS, MP, PP wU   mp, rafg 
6083 Poľovný dom - objekt na spracovanie zveriny
Jelšava Revúca Banskobystrický GHE CP, CS wU    
6095 Rimavská Seč
Rimavská Seč Rimavská Sobota Banskobystrický GHE CP, CS, MM wU    
4072L Roľnícke družstvo Tekovské Nemce
Tekovské Nemce Zlaté Moravce Nitriansky GHE CP, CS, SH wU    
1032 Simonovci s.r.o.
Bratislava Bratislava 3 Bratislavský GHE CP, CS, MM, MP, PP wU   mp, rafg 
6066 SS - GROUPE, s.r.o.
Rapovce Lučenec Banskobystrický GHE CP, CS, PP wG, wU   mp, rafg 
618 TAURIS, a.s.
Rimavská Sobota Rimavská Sobota Banskobystrický GHE CP, CS, MSM, PP, RW wA, wL, wU   mp, rafg 
6021 Vladimír Stračina MÄSIAR - ÚDENÁR
Banská Belá Banská Štiavnica Banskobystrický GHE CP, CS, PP wU   mp, rafg 
6058 Výkup a spracovanie diviny AGROSPOL Hontianske Nemce
Hontianske Nemce Krupina Banskobystrický GHE CS wU    
6121 Výroba regionálnych mäsových výrobkov s pridanou hodnotou do poľnohospodárskej produkcie - Spracovateľský závod výkup a spracovanie diviny
Tekovská Breznica Žarnovica Banskobystrický GHE CP, CS, PP wU   mp, rafg 
81110 Zariadenie na manipuláciu so zverou s rozrábkou zveriny
Kysta Trebišov Košický GHE CP, CS wU    

počet prevádzkarní : (26)


Skratka Vysvetlivky-  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  CC Zberné stredisko / Collection centre
  CCC Osobitne povolené zberné strediská a garbiarne / Specifically authorised collection centres and tanneries
  CP Rozrábkareň / Cutting plant
  CS Chladiarenský (mraziarenský) sklad / Cold store
  EPC Triediareň vajec / Egg packing centre
  FFPH Prevádzkareň pre čerstvé produkty rybolovu / Fresh fishery products plant
  GHE Prevádzkareň na manipuláciu so zverou / Game handling establishment
  LEP Prevádzkareň na tekuté vajcia / Liquid egg plant
  MM Prevádzkareň na mleté mäso / minced meat establishment
  MP Prevádzkareň na mäsové prípravky / meat preparation establishment
  MSM Prevádzkareň na mechanicky separované mäso / Mechanically separated meat establishment
  PP Spracovateľská prevádzkareň / Processing plant
  RW Prebaľovacia prevádzkareň / Re-wrapping establishment
  SH Bitúnok / Slaughterhouse
  WM Veľkoobchodný trh / Wolesale market

SkratkaVysvetlivky Živočíšne druhy / Species
  A Hydina / Poultry
  ALL Všetky druhy / All species
  B Hovädzí dobytok / Bovine
  C Kozy / Caprine
  DU Domáci kopytníci / Domestic ungulates
  fG Suchozemské cicavce z farmových chovov, iné ako domáce kopytníky / Farmed land mammals other than domestic ungulates
  FP Produkty rybolovu / Fishery products
  G Zver / Game
  L Zajacovité / Lagomorphs
  O Ovce / Ovine
  P Ošípané / Porcine
  R Bežce / Ratite
  S Nepárnokopytníky / Solipeds
  sn Slimáky / Snails
  wA Voľne žijúca pernatá zver / Wild birds
  wG Voľne žijúce suchozemské cicavce, iné ako voľne žijúce kopytníky a voľne žijúce zajacovité / Wild land mammals other than wild ungulates and wild lagomorphs
  wL Voľne žijúce zajacovité / Wild lagomorphs
  wU Voľne žijúce kopytníky / Wild ungulates

Skratka Poznámky/Remarks
  bl Produkty z krvi / Blood products
  fl Žabacie stehienka / Frogs´legs
  M Mliečne výrobky / Milk products
  mp Mäsové výrobky / Meat products
  pap Mäsové výťažky a všetky sušené produkty získané z mäsa / Meat extracts and any powdered products derived from meat
  rafg Škvarené živočíšne tuky a oškvarky / Rendered animal fats and greaves
  st Ošetrené žalúdky, mechúre a črevá / Treated stomachs, bladders and intestines
  Vv Vaječné výrobky / Egg products

 


Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.