Schválené / registrované prevádzkarne

English

Zoznamy schválených prevádzkarní  Sekcia XII. -  Škvarené živočíšne tuky a oškvarky - AMO [ Rendered animal fats and greaves - ASF ]

Zoznam schválených/určených prevádzkarní podľa článku 41 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605 a článku 44 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/594 / EÚ - SEKCIA XII.   Škvarené živočíšne tuky a oškvarky - AMO 

[List of designated establishments as referred to in Article 41 of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/605 and Article 44 of Commission Implementing Regulation (EU) 2023/594 Rendered animal fats and greaves - ASF ]


Zberné stredisko [ Collection centre ]


Zoznam prevádzkarní – Sekcia XII schválených/určených prevádzkarní podľa článku 41 VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/605 a článku 44 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/594

List of establishments within Section XII List of designated establishments as referred to in Article 41 of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/605 and Article 44 of Commission Implementing Regulation (EU) 2023/594

Nenašiel sa žiadny záznam (skúste iné parametre do vyhľadávania/prípadne zrušte filter)


 Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.