Schválené / registrované prevádzkarne

English

Zoznamy schválených prevádzkarní  Sekcia V. -  Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso - AMO [ Minced meat, meat preparations and mechanically separated meat - ASF ]

Zoznam schválených/určených prevádzkarní podľa článku 41 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605 a článku 44 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/594 / EÚ - SEKCIA V.   Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso - AMO 

[List of designated establishments as referred to in Article 41 of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/605 and Article 44 of Commission Implementing Regulation (EU) 2023/594 Minced meat, meat preparations and mechanically separated meat - ASF ]


Prevádzkareň na mechanicky separované mäso [ Mechanically separated meat establishment ]


Zoznam prevádzkarní – Sekcia V schválených/určených prevádzkarní podľa článku 41 VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/605 a článku 44 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/594

List of establishments within Section V List of designated establishments as referred to in Article 41 of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/605 and Article 44 of Commission Implementing Regulation (EU) 2023/594

Nenašiel sa žiadny záznam (skúste iné parametre do vyhľadávania/prípadne zrušte filter)


 Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.