Schválené / registrované prevádzkarne

English

Zoznamy schválených prevádzkarní  Sekcia V. -  Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso - AMO [ Minced meat, meat preparations and mechanically separated meat - ASF ]

Zoznam schválených/určených prevádzkarní podľa článku 41 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/605 a článku 44 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/594 / EÚ - SEKCIA V.   Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso - AMO 

[List of designated establishments as referred to in Article 41 of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/605 and Article 44 of Commission Implementing Regulation (EU) 2023/594 Minced meat, meat preparations and mechanically separated meat - ASF ]

Aktualizované dňa 16.10.2023


Prevádzkareň na mleté mäso [ minced meat establishment ]


Zoznam prevádzkarní – Sekcia V schválených/určených prevádzkarní podľa článku 41 VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/605 a článku 44 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2023/594

List of establishments within Section V List of designated establishments as referred to in Article 41 of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/605 and Article 44 of Commission Implementing Regulation (EU) 2023/594Schvaľovacie číslo / Approval number Nazov / Name Mesto / Town Okres / District Kraj / Region Kategória, činnost / Category Pridružené činnosti / Associated activities Druhy / Species Poznámky / Remarks
70710 BIT STEK s. r. o.
Terňa Prešov Prešovský MM CP, CS, MP, PP P   mp, rafg 
8052 DALTON, spol. s r.o.
Košice Košice Košický MM CP, CS, MP, PP, SH P   mp, rafg 
7034L DUNAJEC s.r.o.
Spišská Stará Ves Kežmarok Prešovský MM CP, CS, MP, PP, SH P   mp, rafg 
8010 Ing. Stanislav Marcinek
Gelnica Gelnica Košický MM CP, CS, PP, SH P   mp, rafg, st 
26 ISTERMEAT a.s.
Dunajská Streda Dunajská Streda Trnavský MM CP, CS, MP, PP, SH P   mp, rafg, st 
7064 Mäso - Tatry s. r. o.
Spišská Teplica Poprad Prešovský MM CP, CS, MP, PP P   mp, rafg 
615 Mäsokombinát NORD SVIT, s. r. o.
Svit Poprad Prešovský MM CP, CS, MP, PP P   mp 
70713 Mäsovýroba Pečovská - HURKA s.r.o.
Prešov Prešov Prešovský MM CP, CS, MP, PP P   mp, rafg 
7082 Mäsovýroba Tony
Jarovnice Sabinov Prešovský MM CP, CS, MP, PP P   mp, rafg 
281 Spiš Market, spol. s r. o.
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Košický MM CS, MP P    
68 VIJOFEL
Bartošovce Bardejov Prešovský MM CP, CS, MP, PP P   mp 

počet prevádzkarní : (11)


Vysvetlivky-  Kategórie, Pridružené činnosti / Category, Associated activities
  CC Zberné stredisko / Collection centre
  CCC Osobitne povolené zberné strediská a garbiarne / Specifically authorised collection centres and tanneries
  CP Rozrábkareň / Cutting plant
  CS Chladiarenský (mraziarenský) sklad / Cold store
  EPC Triediareň vajec / Egg packing centre
  FFPH Prevádzkareň pre čerstvé produkty rybolovu / Fresh fishery products plant
  GHE Prevádzkareň na manipuláciu so zverou / Game handling establishment
  LEP Prevádzkareň na tekuté vajcia / Liquid egg plant
  MM Prevádzkareň na mleté mäso / minced meat establishment
  MP Prevádzkareň na mäsové prípravky / meat preparation establishment
  MSM Prevádzkareň na mechanicky separované mäso / Mechanically separated meat establishment
  PP Spracovateľská prevádzkareň / Processing plant
  RW Prebaľovacia prevádzkareň / Re-wrapping establishment
  SH Bitúnok / Slaughterhouse
  WM Veľkoobchodný trh / Wolesale market

Vysvetlivky -  Živočíšne druhy / Species
  A Hydina / Poultry
  ALL Všetky druhy / All species
  B Hovädzí dobytok / Bovine
  C Kozy / Caprine
  DU Domáci kopytníci / Domestic ungulates
  fG Suchozemské cicavce z farmových chovov, iné ako domáce kopytníky / Farmed land mammals other than domestic ungulates
  FP Produkty rybolovu / Fishery products
  G Zver / Game
  L Zajacovité / Lagomorphs
  O Ovce / Ovine
  P Ošípané / Porcine
  R Bežce / Ratite
  S Nepárnokopytníky / Solipeds
  sn Slimáky / Snails
  wA Voľne žijúca pernatá zver / Wild birds
  wG Voľne žijúce suchozemské cicavce, iné ako voľne žijúce kopytníky a voľne žijúce zajacovité / Wild land mammals other than wild ungulates and wild lagomorphs
  wL Voľne žijúce zajacovité / Wild lagomorphs
  wU Voľne žijúce kopytníky / Wild ungulates

Poznámky  /Remarks
  bl Produkty z krvi / Blood products
  fl Žabacie stehienka / Frogs´legs
  M Mliečne výrobky / Milk products
  mp Mäsové výrobky / Meat products
  pap Mäsové výťažky a všetky sušené produkty získané z mäsa / Meat extracts and any powdered products derived from meat
  rafg Škvarené živočíšne tuky a oškvarky / Rendered animal fats and greaves
  st Ošetrené žalúdky, mechúre a črevá / Treated stomachs, bladders and intestines
  Vv Vaječné výrobky / Egg products

 Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.