Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva nevymedzeného hnuteľného majetku štátu - automobil

Zmluvy/Faktúry/Objednávky za ŠVPS SR a jej priamo riadené organizácie/Majetok štátu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice – okolie, Kukučinova 24, 040 01 Košice ako správca majetku štátu ponúka na predaj osobné motorové vozidlá:

  • Škoda Fabia 1.4 Classic, rok výroby 2001, najazdených 141 019 km, technický stav – nutná generálna oprava. Primeraná cena vozidla stanovená znaleckým posudkom je 1.248,€.
  • Škoda Fabia Combi 1.4 16V, rok výroby 2005, najazdených 164 072 km, technický stav – nutná generálna oprava. Primeraná cena vozidla stanovená znaleckým posudkom je 1.274,€.

Ponuka musí obsahovať ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od tejto ponuky aj bez uvedenia dôvodu.
Písomné cenové ponuky je potrebné doručiť do 16. februára 2018 na vyššie uvedenú adresu v obálke s označením :

  • "CENOVÁ PONUKA – AUTO 1. NEOTVÁRAŤ"
  • "CENOVÁ PONUKA – AUTO 2. NEOTVÁRAŤ"
a s uvedením mena a adresy záujemcu. Bližšie informácie na tel. č. 055/6223153.