Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Žiadanky na laboratórnu diagnostiku

Laboratórna diagnostika \ Žiadanky na laboratórnu diagnostiku
ghg

Názov Link
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí na aviárnu influenzu a pseudomor hydiny (číslo cieleného sledovania pre AI – 36/453) Stiahnuť
Žiadanka o laboratórne vyšetrenie diviačej zveri Stiahnuť
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie besnoty Stiahnuť
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie voľne žijúcich vtákov na aviárnu influenzu a pseudomor (číslo cieleného sledovania pre AI - 36/454) Stiahnuť
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie hydiny Stiahnuť
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie Stiahnuť
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie nákaz v chovoch ošípaných Stiahnuť
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie katarálnej horúčky oviec a schmallenberg vírusu Stiahnuť
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie genetickej vnímavosti malých prežúvavcov na scrapie Stiahnuť
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie TSE Stiahnuť
Žiadanka na vyšetrenie Koordinovaný cielený monitoring (určenie 80) Stiahnuť
Žiadanka na vyšetrenie Monitoring poľovnej zveri a rýb (určenie 87) Stiahnuť
Žiadanka na vyšetrenie Národný plán kontroly rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu (určenie 1) Stiahnuť
Žiadanka na vyšetrenie Rádiohygienická kontrola (určenie 5) poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov vyrobených v SR Stiahnuť
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie tuberkulózy a iných mykobakterióz Stiahnuť
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie trichinel u ošípaných z bitúnkov Stiahnuť
Sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v rámci domácej zabíjačky na Trichinella Stiahnuť
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie chronického chradnutia jeleňovitých Stiahnuť
Žiadanka na laboratórne vyšetrenie trichinel u voľne žijúcej zveri Stiahnuť
Žiadanka na vyšetrenie krmiva (určenie 24/413) Stiahnuť
Žiadanka na vyšetrenie VŽP/OP Stiahnuť
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie hydiny – salmonelové národné kontrolné programy (číslo cieleného sledovania 449) Stiahnuť