Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Žiadanky na laboratórnu diagnostiku

Laboratórna diagnostika \ Žiadanky na laboratórnu diagnostiku
aktualizované dňa 14. decembra 2018
Adobe Acrobat Reader
Pre správne zobrazenie jednotlivých žiadaniek je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Acrobat Reader minimálne vo verzii 9
Žiadanka o laboratórne vyšetrenie diviačej zveri (10_LD_01-01) formát PDF aktualizované dňa 20.01.2015
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie hydiny a vtákov na aviárnu influenzu a pseudomor hydiny (10_LD_02-01) formát PDF aktualizované dňa 14.12.2018
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie besnoty (10_LD_03-01) formát PDF aktualizované dňa 30.7.2012
  Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie voľne žijúcich vtákov na aviárnu influenzu a pseudomor (10_LD_04-01) formát PDF aktualizované dňa 30.7.2012
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie hydiny (10_LD_05-01) formát PDF aktualizované dňa 14.12.2018
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie (10_LD_06-01) formát PDF aktualizované dňa 30.7.2012
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie nákaz v chovoch ošípaných (10_LD_07-01) formát PDF aktualizované dňa 20.01.2015
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie katarálnej horúčky oviec a Schmallenberg vírusu  (10_LD_08-01) formát PDF aktualizované dňa 30.7.2012
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie genetickej vnímavosti malých prežúvavcov na scrapie (10_LD_09-01) formát PDF aktualizované dňa 30.7.2012
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie TSE (10_LD_10-01) formát PDF aktualizované dňa 30.7.2012
Žiadanka na vyšetrenie Koordinovaný cielený monitoring (určenie 80) (10_LD_11-01) formát PDF aktualizované dňa 30.7.2012
Žiadanka na vyšetrenie Monitoring poľovnej zveri a rýb (určenie 87) (10_LD_12-01)  formát PDF aktualizované dňa 27.11.2012
Žiadanka na vyšetrenie Národný plán kontroly rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu (určenie 1) (10_LD_13-01)  formát PDF aktualizované dňa 30.11.2018
Žiadanka na vyšetrenie Rádiohygienická kontrola (určenie 5) poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov vyrobených v SR (10_LD_14-01) formát PDF aktualizované dňa 30.7.2012
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie tuberkulózy a iných mykobakterióz (10_LD_15-01) formát PDF aktualizované dňa 30.7.2012
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie trichinel u ošípaných z bitúnkov (10_LD_16-01) formát PDF aktualizované dňa 03.11.2015
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie trichinel u voľne žijúcej zveri (10_LD_20-01) formát PDF aktualizované dňa 03.11.2015
Sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v rámci domácej zabíjačky na Trichinella (10_LD_18-01) formát PDF aktualizované dňa 03.11.2015
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie chronického chradnutia jeleňovitých (10_LD_19-01) formát PDF aktualizované dňa 30.7.2012
Žiadanka na vyšetrenie krmiva (určenie 24) (10_LD_21-01) formát PDF aktualizované dňa 05.01.2018
Žiadanka na vyšetrenie VŽP/OP (10_LD_22-01) formát PDF aktualizované dňa 05.01.2018
Žiadanka na veterinárne laboratórne vyšetrenie hydiny - salmonelové NKP (10_LD_23-01) formát PDF pridané dňa 14.12.2018