Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľného pracovného miesta na ŠVPS SR Bratislava

aktualizované dňa 14. novembra 2017

Štátna veterinárna a potravinová správa Bratislava Botanická 17, 842 13 Bratislava hľadá zamestnanca na funkciu vedúceho štátneho zamestnanca na odbor finančného účtovníctva.

Vyžaduje sa znalosť hospodárenia s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej organizácie, tvorba štátneho rozpočtu organizácie a podriadených RO, koordinácia odboru v produkčnom systéme SAP, zabezpečovanie informačného systému štátnej pokladnice, znalosť legislatívy súvisiacej s danou problematikou.
Vyžadujú sa riadiace schopnosti , prax v odbore a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Jedná sa o pracovnú činnosť na dohodu s následnou možnosťou uzatvorenia štátnozamestnaneckého pomeru na dobu neurčitú.

Bližšie informácie na adrese:


        Ing. Mgr. Juraj Bučko

        Ekonomický riaditeľ

        mobil: 0905 776 150

        e-mail: juraj.bucko@svps.sk

 

alebo

 

         Ing. Elena Hrubšová

         poverená ved. osobného úradu

         mobil: 0905 776 150

         e-mail: elena.hrubsova@svps.sk