Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na ŠVPS SR

aktualizované dňa piatok, 11. jna 2021

Služobný úrad Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Botanická 17 841 01 Bratislava

 • prijme do štátnej služby uchádzačov:


  • Funkcia: štátny radca,
  • Organizačný útvar: Odbor zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov Odborná činnosť v oblasti veterinárnej ochrany štátneho územia, vyžaduje sa znalosť anglického jazyka
  • Miesto výkonu štátnej služby: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava
  • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa Univerzita veterinárneho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo
  • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.


  • Funkcia : hlavný radca
  • Organizačný útvar: Odbor zahraničných vzťahov, dovozov a vývozov Hraničná veterinárna kontrola, vyžaduje sa znalosť anglického jazyka
  • Miesto výkonu štátnej služby: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, pracovisko HIS Vyšné Nemecké
  • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa Univerzita veterinárneho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo
  • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
Nástup možný ihneď

Žiadosti posielajte na dole uvedenú adresu:

Štátna veterinárna a potravinová správa SR , Botanická 17, 843 12 Bratislava

V prípade záujmu o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate:MVDr. Robert Hačko
tel.: +421905905880
e-mail: robert.hacko@svps.sk

Prax sa nevyžaduje

Nástup možný ihneď


 • Funkcia : štátny radca
 • Organizačný útvar: Odbor kontroly krmív, ekológie a veterinárnej farmácie, Odborná činnosť v oblasti Transmisívnych encepfalopátií a vedľajších živočíšnych produktov, vyžaduje sa znalosť anglického jazyka
 • Miesto výkonu štátnej služby: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa Univerzita veterinárneho lekárstva
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

MVDr. Martina Ihnátová
Martina.ihnatova@svps.sk
+421 905 905 895