Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Senec

aktualizované dňa 8. februára 2019

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec vyhlasuje výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta:

  1. Odborný radca – vedúci odboru - Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín – v odbore štátnej služby: 2.10 – Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka, stála štátna služba. Požiadavky – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, hygiena potravín, všeobecné veterinárske lekárstvo, titul MVDr., atestácia I. stupňa, prax – 3 roky
  2.  Odborný radca – vedúci oddelenia - Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín - Oddelenie hygieny potravín rastlinného pôvodu, v odbore štátnej služby: 2.10 – Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka, stála štátna služba. Požiadavky – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, hygiena potravín, všeobecné veterinárske lekárstvo, štúdijný odbor potravinárskeho alebo poľnohospodárskeho zamerania, titul MVDr., Ing., Mgr., prax – 2 roky
  3. Odborný radca – inšpektor - Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín - Oddelenie hygieny potravín rastlinného pôvodu, v odbore štátnej služby: 2.10 – Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka, stála štátna služba Požiadavky – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, hygiena potravín, všeobecné veterinárske lekárstvo, štúdijný odbor potravinárskeho alebo poľnohospodárskeho zamerania, titul MVDr., Ing., Mgr., prax – nevyžaduje sa, vhodné pre absolventa.
  4. Odborný radca – veterinárny inšpektor - Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín - Oddelenie hygieny potravín živočíšneho pôvodu, v odbore štátnej služby: 2.10 – Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka, dočasná štátna služba – zastupovanie počas materskej dovolenky Požiadavky – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, hygiena potravín, všeobecné veterinárske lekárstvo, titul MVDr. , prax – nevyžaduje sa, vhodné pre absolventa.