Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Veľký Krtíš

aktualizované dňa 5. novembra 2018

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Veľký Krtíš, Osloboditeľov č. 33, 990 01 Veľký Krtíš

  • prijme zamestnanca na dočasné štátnozamestnanecké miesto po uskutočnení výberového konania na zastupovanie počas MD


    • Funkcia: odborný radca – inšpektor potravinového dozoru a hygieny potravín, kontrolná a inšpekčná činnosť v oblasti potravinového dozoru na úseku hygieny potravín a veterinárna kontrolná činnosť živočíšnych komodít v rozsahu pôsobnosti územia regiónu,

    • Pracovisko: Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš,

    • Požiadavky: Univerzita veterinárskeho lekárstva - odbor hygieny potravín alebo odbor všeobecné veterinárske lekárstvo v zmysle zákona č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,

    • Platové podmienky: podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe.

Výberové konanie je uverejnené aj na portáli ÚPVS, pod číslom VK/2018/7135 zo dňa 26.10.2018. V prípade záujmu uchádzať sa o danú pracovnú pozíciu bližšie informácie získate na adrese:

RVPS Veľký Krtíš, Osloboditeľov č. 33, 990 01 Veľký Krtíš
e-mail: Riaditel.VK@svps.sk,
Tel: 047 481 2923, 047 481 2999, 0905 523 943