Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Veľký Krtíš

aktualizované dňa 1.3.2022

Funkcia: odborný radca – referát hygieny potravín živočíšneho pôvodu a potravinového dozoru 
·  Druh štátnej služby: stála štátna služba
·  Organizačný útvar: oddelenie  hygieny potravín  a PD
·  Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš
·  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Univerzita veterinárneho lekárstva, študijný odbor  hygiena potravín alebo všeobecné veterinárne lekárstvo
·  Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B
·  Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z .z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Nástup možný od júna 2022.


V prípade záujmu uchádzača sa o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate na adrese: 
RVPS  Veľký Krtíš
Osloboditeľov 33, 
990 01 Veľký Krtíš 
E-mail: riaditel.vk@svps.sk
mobil: MVDr. Gábrišová  0905 523 943

Poznámka: vieme poskytnúť ubytovanie.