Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Topoľčany

aktualizované dňa 22. júna 2018

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany , Dr. Pavla Adámiho 17, 955 48 Topoľčany

 • prijme zamestnanca na štátnozamestnanecké miesto bez výberového konania na zastupovanie počas dlhodobej PN


 • - Funkcia: odborný radca – inšpektor oddelenia hygieny potravín živočíšneho pôvodu,
  - Pracovisko: veterinárne stredisko pri hydinovom bitúnku HYZA a.s. Topoľčany,
  - Požiadavky: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – veterinárne lekárstvo,
  - Platové podmienky podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe.


 • prijme zamestnanca na miesto na zastupovanie počas dlhodobej PN


 • - Funkcia: veterinárny asistent - oddelenie hygieny potravín živočíšneho pôvodu,
  - Pracovisko: veterinárne stredisko pri hydinovom bitúnku HYZA a.s. Topoľčany,
  - Požiadavky: stredoškolské vzdelanie – smer veterinárstvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo,
  - Platové podmienky podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V prípade záujmu uchádzať sa o danú pracovnú pozíciu bližšie informácie získate na adrese:

RVPS Topoľčany, Dr. Pavla Adámiho 17, 955 48 Topoľčany
e-mail: Riaditel.TO@svps.sk,
Tel: 038 5322536, 0903 955571