Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Topoľčany

aktualizované dňa 3. septembra 2019

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany, Dr. Pavla Adámiho 17, 955 48 Topoľčany

 • prijme po uskutočnení výberového konania do stálej štátnej služby uchádzača :


  • Funkcia: odborný radca - inšpektor zdravia zvierat,
  • Organizačný útvar: úseku pohody zvierat,
  • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť v zmysle pokynov ŠVPS SR na oddelení zdravia zvierat, veterinárna certifikácia
  • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.
  • Kvalifikačné predpoklady: Univerzita veterinárskeho lekárstva - odbor všeobecné veterinárske lekárstvo alebo odbor hygieny potravín v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
  • Poskytujeme ubytovanie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany, Dr. Pavla Adámiho 17, 955 48 Topoľčany,
e-mail: Riaditel.TO@svps.sk,
tel. 0903 955571, 0385322536