Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Martin

aktualizované dňa 30. januára 2020

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec, Svätoplukova ul. č. 50, Senec

  • prijme do dočasnej stálej štátnej služby na zastupovanie počas materskej dovolenky uchádzača :


    • Funkcia: odborný radca, veterinárny inšpektor
    • Organizačný útvar: Odbor potravinového dozoru a hygieny potravín, Oddelenie hygieny potravín a potravinového dozoru živočíšneho pôvodu
    • Odbor štátnej služby: Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka
    • Kvalifikačné predpoklady:vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, hygiena potravín, všeobecné veterinárne lekárstvo , titul MVDr.

Prax sa nevyžaduje

Nástup možný ihneď

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec
Svätoplukova ul. č. 50
tel. 02/45926212