Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Šaľa

aktualizované dňa 29. apríla 2019

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Šaľa, Školská 5, 927 01 Šaľa

prijme po uskutočnení výberového konania do stálej štátnej služby uchádzača :
  • štátna služba - zastupovanie št. zam. počas MD
  • Obsadzovaná funkcia: odborný radca - inšpektor potravinového dozoru a hygieny potravín
  • Hlavné úlohy: Veterinárno-hygienický dozor na bitúnku, vyšetrovanie mäsa na trichinely, kontrola v prevádzkarňach spracovateľov mäsa, potravinový dozor v maloobchodnej sieti.
  • Platové podmienky podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe.
  • Osobitné kvalifikačné predpoklady: Univerzita veterinárskeho lekárstva - odbor hygieny potravín alebo odbor všeobecné veterinárske lekárstvo v zmysle zákona č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
  • Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1

 

V prípade záujmu uchádzať sa o danú pracovnú pozíciu bližšie informácie získate na adrese:

RVPS Šaľa, Školská 5, 927 01 Šaľa br> e-mail: Riaditel.SA@svps.sk,
Tel: 031 7702 170, 0907 744118