Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Prievidza

aktualizované dňa 19.1.2022

Služobný úrad Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska č. 574/6, 971 01 Prievidza

 • Obsadzovaná funkcia : odborný radca
 • Organizačný útvar : oddelenie ochrany a zdravia zvierat
 • Druh štátnej služby : dočasná štátna služba ( zastupovanie počas MD a RD )
 • Hlavné úlohy : inšpekčná činnosť na oddelení zdravia zvierat
 • Kvalifikačné predpoklady : vysokoškolské vzdelanie II.stupňa – Univerzita veterinárskeho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárske lekárstvo alebo odbor hygieny potravín
 • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby : Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska č. 574/6, 971 01 Prievidza
 • Platové podmienky : v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe
 • Ďalšie požiadavky : znalosť práce s PC, vodičský preukaz sk.B
 • Prax : nevyžaduje sa
 • Nástup : ihneď

V prípade záujmu uchádzača o dané štátnozamestnanecké miesto poskytneme bližšie informácie na adrese :
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska č. 574/6,  971 01 Prievidza
e-mail : Ekonomika.PD@svps.sk   alebo telefonicky +421465422247 alebo +421 907 755 816


 • Obsadzovaná funkcia : odborný radca
 • Organizačný útvar : oddelenie ochrany a zdravia zvierat
 • Druh štátnej služby : dočasná štátna služba (zastupovanie počas dlhodobej PN)
 • Hlavné úlohy : inšpekčná činnosť na oddelení zdravia zvierat
 • Kvalifikačné predpoklady : vysokoškolské vzdelanie II.stupňa – Univerzita veterinárskeho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárske lekárstvo alebo odbor hygieny potravín
 • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby : Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska č. 574/6, 971 01 Prievidza
 • Platové podmienky : v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe
 • Ďalšie požiadavky : znalosť práce s PC, vodičský preukaz sk.B
 • Prax : nevyžaduje sa
 • Nástup : ihneď

V prípade záujmu uchádzača o dané štátnozamestnanecké miesto poskytneme bližšie informácie na adrese :
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska č. 574/6,  971 01 Prievidza
e-mail : Ekonomika.PD@svps.sk    alebo telefonicky  +421465422247 alebo +421 907 755 816