Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Martin

aktualizované dňa 28. januára 2020

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Martin, Záturčianska 1, 036 01 Martin

 • • prijme po uskutočnení výberového konania do stálej štátnej služby uchádzača :


  • Funkcia: úradný veterinárny lekár,
  • Organizačný útvar: Oddelenie hygieny potravín a potravinového dozoru živočíšneho pôvodu
  • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin, Záturčianska 1, 036 01 Martin
  • Kvalifikačné predpoklady:vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Univerzita veterinárneho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
  • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B
  • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie bolo vyhlásené na portáli open.slovensko.sk pod číslom VK 2020/304, kde sú uvedené ďalšie podrobnosti. V prípade záujmu uchádzača sa o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate na adrese :

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin
Záturčianska 1, 036 01 Martin
e-mail: riaditeľ.mt@svps.sk
tel. 0907 807 055Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Martin, Záturčianska 1, 036 01 Martin

 • prijme po uskutočnení výberového konania do dočasnej štátnej služby uchádzača


  • Funkcia: odborný radca – úradný veterinárny lekár,
  • Organizačný útvar: Oddelenie hygieny potravín a potravinového dozoru živočíšneho pôvodu
  • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin, Záturčianska 1, 036 01 Martin
  • Kvalifikačné predpoklady:vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Univerzita veterinárneho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
  • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B
  • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie bolo vyhlásené na portáli open.slovensko.sk pod číslom VK 2020/305, kde sú uvedené ďalšie podrobnosti. V prípade záujmu uchádzača sa o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate na adrese :

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin
Záturčianska 1, 036 01 Martin
e-mail: riaditeľ.mt@svps.sk
tel. 0907 807 055