Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľného pracovného miesta na RVPS Liptovský Mikuláš

Odborný radca – oddelenie hygieny potravín živočíšneho pôvodu

 • Obsadzovaná funkcia : odborný radca
 • Organizačný útvar : oddelenie hygieny potravín živočíšneho pôvodu
 • Druh štátnej služby : dočasná štátna služba (podľa §36 ods. 3. písm. a) 1. )
 • Hlavné úlohy : inšpekčná činnosť na oddelení hygieny potravín
 • Kvalifikačné predpoklady : vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Univerzita veterinárskeho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárske lekárstvo alebo odbor hygieny potravín
 • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby : Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, Liptovský Mikuláš
 • Platové podmienky : v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
 • Ďalšie požiadavky : znalosť práce s PC, vodičský preukaz sk. B
 • Prax : nevyžaduje sa
 • Nástup : od 01.05.2023

Žiadosť o zamestnanie a štruktúrovaný životopis, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu: : Ekonomika.LM@svps.sk,

prípadne na poštou na:

 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš
 • Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • tel.: +421445523814