Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Košice-mesto

aktualizované dňa 28. júla 2020

Služobný úrad Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto, Hlinkova 1/C, 040 01 Košice prijme do dočasnej štátnej služby na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného uchádzača:

  • Funkcia: odborný radca,
  • Organizačný útvar: Oddelenie hygieny potravín a  úradnej kontroly potravín živočíšneho pôvodu v obchodnej sieti,
  • Miesto výkonu štátnej služby: RVPS Košice-mesto, Hlinkova 1/C, 040 01 Košice, prevádzka HYDINA SLOVENSKO, Napájadlá 1, Košice
  • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné lekárstvo alebo hygiena potravín,
  • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov,
  • Požiadavky na uchádzača: vodičský preukaz B, znalosť práce s PC,
  • Nástup možný ihneď

Žiadosti o zasielajte na adresu:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto
Hlinkova 1/C
040 01 Košice

V prípade záujmu o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate:

e-mail: riaditel.KE@svps.sk
tel. kontakt: 055/7961811