Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Komárno

aktualizované dňa 30. mája 2018

Služobný úrad: Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno, Štúrova ul. č. 5, 945 01 Komárno

prijme zamestnanca na voľné štátnozamestnanecké miesto formou výberového konania:

  • Funkcia: odborný radca – inšpektor oddelenia zdravia zvierat

 

Vyžaduje sa: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné veterinárne lekárstvo.

V prípade záujmu uchádzať sa o danú pracovnú pozíciu bližšie informácie získate na vyššie uvedenej adrese, resp. na:

Riaditel.KN@svps.sk, Tel: 035 7731235, 035 7731236, 0905 413189.