Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Nové Zámky

aktualizované dňa 5. decembra 2017

Služobný úrad: Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, 94089 Nové Zámky

prijme zamestnanca na voľné pracovné miesto:

  • Funkcia: odborný radca – inšpektor v odbore potravinového dozoru a hygieny potravín

 

Vyžaduje sa: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín.

Informácie na vyššie uvedenej adrese, resp. na:

Riaditel.NZ@svps.sk, Tel: 035 642 8309, 035 642 8311,

alebo v Registri výberových konaní na ústrednom portáli open.slovensko.sk, v sekcii výberové konania