Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Dunajská Streda

aktualizované dňa 7. apríla 2016

Služobný úrad: Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

prijme zamestnanca na dočasne voľné pracovné miesto - zastupovanie počas rodičovskej dovolenky
  • Funkcia: odborný radca – inšpektor
  • Odbor štátnej služby: Pôdohospodárstvo
  • Organizačné začlenenie: Odbor hygieny potravín a úradnej kontroly potravín
  • Najnáročnejšie činnosti: - vykonáva dozor a kontrolu hygieny potravín a potravinového dozoru na bitúnkoch a v zariadeniach, v obchodnej sieti so zameraním na produkciu zdravotne nezávadných potravín; - vykonáva veterinárny dozor podľa zákona č. 39/2007 Z. z. v plnom znení a zákona č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov

Informácie na uvedenej adrese, resp. na mail: riaditel.ds@svps.sk
Tel: 031 552 25 75, 031 552 48 70
MOBIL: 0905 593 550