Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Žilina

 • Obsadzovaná funkcia: odborný radca
 • Organizačný útvar: oddelenie zdravia a ochrany zvierat
 • Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (podľa §36 ods. 3. písm. a) bod 1. )
 • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení zdravia zvierat
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Univerzita veterinárskeho lekárstva
 • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, Jedľová 44, 010 04 Žilina
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
 • Ďalšie požiadavky : znalosť práce s PC, vodičský preukaz sk. B
 • Prax: nevyžaduje sa
 • Nástup : ihneď
 • Vieme poskytnúť ubytovanie

Žiadosť o zamestnanie a štruktúrovaný životopis, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, Jedľová 44, 010 04 Žilina