Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Humenné

Riaditeľka RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Helena Dziaková
Gaštanová 3, 066 01 Humenné
057 788 1391, 775 2962 - 3
057 775 2966
Riaditel.HE@svps.sk

Prešovský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné so sídlom v Humennom pre územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce a Snina