Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Svidník

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Ľubomír Hrišo
ul. MUDr. Pribulu 2, 089 01 Svidník
054 286 1084, 286 1085
054 281 2002
Riaditel.SK@svps.sk

Prešovský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník so sídlom vo Svidníku pre územný obvod okresov Svidník a Stropkov