Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Bardejov

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Marek Hudák
Stöcklova 34, 085 01 Bardejov
054/474 8725, 054/488 1910, 054/488 1911, 054/488 1912
054 488 5136
Riaditel.BJ@svps.sk

Prešovský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov so sídlom v Bardejove pre územný obvod okresu Bardejov