Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Vranov nad Topľou

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Peter Sabo
Kalinčiakova 879, 093 01 Vranov nad Topľou
057 442 3064
057 442 3889
Riaditel.VT@svps.sk

Prešovský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou so sídlom vo Vranove nad Topľou pre územný obvod okresu Vranov nad Topľou