Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Prešov

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Vladimír Gašpar
Levočská 112, 080 01 Prešov 1
051 749 3650
051 771 1128
Riaditel.PO@svps.sk

Prešovský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov so sídlom v Prešove pre územný obvod okresov Prešov a Sabinov