Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Stará Ľubovňa

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Július Runčák
Levočská 4/338, 064 01 Stará Ľubovňa
052 432 1182, 432 2687, 428 1312
052 428 1313
Riaditel.SL@svps.sk

Prešovský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa so sídlom v Starej Ľubovni pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa