Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Poprad

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD.
Partizánska 83, 058 01 Poprad
052 776 5095, 772 2231, 772 3085
052 776 5095
Riaditel.PP@svps.sk

Prešovský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad so sídlom v Poprade pre územný obvod okresov Poprad, Kežmarok a Levoča