Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Michalovce

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Aleš Novotný
Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce
056 642 5001, 687 0411, 687 0414
056 642 4536
Riaditel.MI@svps.sk

Košický


Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce so sídlom v Michalovciach pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance