Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Trebišov

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Stanislav Kovalík
Bottova 2, 075 01 Trebišov
056 672 2748, 672 2764
056 672 5191
Riaditel.TV@svps.sk

Košický


Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov so sídlom v Trebišove pre územný obvod okresu Trebišov